VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - október

Nyilvános ülés:

1.Lakásbérleti pályázat közzététele

A képviselő-testületi tagok az első kettő napirendi pontot egyhangúlag elfogadták.

A harmadik napirendi pont keretében jóváhagyták a kb. 4 % mértékű kéményseprőipari közszolgáltatási díj emelését.

A negyedik napirendi pont keretében elfogadták a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodásokat, egyéb nyilatkozatokat. A járási hivatal részére 2013. január 1-től a hivatal melletti épületben lévő kistanácskozó terem esetében ingyenes használati jogot biztosítottak számítógépekkel, nyomtatóval, íróasztallal és egyéb eszközökkel és 3 köztisztviselői státusz kerül átadásra.

Az ötödik napirendi pont keretében értékelték Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Megállapították, hogy a bűncselekmények száma alacsony a községben, függetlenül attól, hogy a környező településeken más tendencia mutatkozik. Domaszék tekintetében 37 %-os a felderített bűncselekmények száma. Felvetődtek a vendégmunkások alkalmazásával kapcsolatos problémák, mely Domaszék esetében is gondot okozhat.

A hatodik napirend keretében elfogadták az adócsoport munkájáról szóló beszámolót, de megállapították, hogy az adózásból származó hátralék magas, az adózói morál évről-évre csökken. A testületi tagok javasolták, hogy az adótartozással rendelkezők listáját a helyben szokásos módon tegyék közzé és egy felhívással éljenek a helyi újságban az adótartozások befizetése érdekében.

A hetedik napirendi pont keretében az alábbi döntések születtek:

-    Nem támogatták a Domaszéki JUDO ISE kérelmét, melyben egy állandó szőnyegfelület biztosítását kérték a sportcsarnokban a judo edzésekhez.

-     Elfogadták a 2013. évi rendezvénytervet.

-     Tudomásul vettek egy feljegyzést a pályázatok által várható bevételekről.

-   Elfogadták a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete által készített EU-s források hasznosulásáról készített tájékoztatót és az ÚMVP által megnyert pályázatokat a szegedi kistérségben.

-     A fenntartható fejlődés helyi programját felülvizsgálták.

-    Elfogadták a folyószámlahitel egy részének átalakítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatását és egy közbeszerzési tanácsadó megbízását.

-     A 2012. évre még esedékes civil szervezetek támogatását a testület felfüggesztette.

A nyolcadik napirend keretében elfogadták a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Zárt ülés keretében kettő döntés született. A tizenegyedik napirend keretében egy lakásbérleti pályázat (fecskeház) közzétételéről döntöttek.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh