VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - november

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én tartotta soros ülését, az alábbi napirendi pontok megvitatása mellett:

Nyilvános ülés:

1.) Döntési javaslatok

2.) Szilárd és folyékony települési hulladék elszállítási díjának megállapítása

3.) Szervezési és jogi csoport munkájáról szóló beszámoló elfogadása

4.) A következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5.) Adórendeletek felülvizsgálata

6.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

7.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről készült beszámoló megvitatása

8.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

9.) Döntési javaslatok

10.) Polgármesteri jelentés

Zárt ülés:

11.) Döntési javaslat

Az első napirendi pont keretében Dr. Temesvári Klára gyermekorvos feladat-ellátási szerződését és támogatási szerződését fogadták el a testületi tagok. Dr. Nagy Aranka nyugdíjba vonulása miatt praxisát eladta, és új gyermekorvos látja el az alapellátást a megszokott gyermekorvosi rendelőben.

A második napirendi pontnál jóváhagyták a szilárd és folyékony hulladék elszállításának díjemelését, mely átlag 7,9 %. (Az ülés óta megjelent törvénymódosítás miatt a szilárd hulladék elszállítása esetében csak 4,2 % díjemelés érvényesíthető, így 2013. január 1-től csak a központilag meghatározott díjtételt lehet végrehajtani. A következő évtől kezdve az önkormányzat már nem állapíthatja meg a szilárd hulladékelszállítás díját. A folyékony hulladékelszállítás díjtételének meghatározása a továbbiakban is önkormányzati hatáskör marad.)

A harmadik és negyedik napirendi pontot vita nélkül elfogadta a testület.

Az ötödik napirendi pontnál döntött a testület, hogy a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve nem élnek a kommunális adó és egyéb adó emelésének lehetőségével.

A hatodik, hetedik és nyolcadik napirendi pontot vita nélkül elfogadta a testület.

A kilencedik napirendi pont keretében az alábbi döntések születtek:

- Folyamatban lévő beruházások, ingóságok selejtezésének elfogadása.

- Helyi vagyonrendelet módosítása.

- Beszámoló elfogadása a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program megnevezésű projektről.

- Települések közbiztonsági lehetőségeinek feltérképezése, szükséges intézkedések bevezetése. (Domaszéken az önkormányzati rendészeti szerv felállítását nem javasolták, viszont kezdeményezik egy harmadik körzeti megbízotti státusz biztosítását a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjétől.)

- Tudomásul vették az iskolabusz költségkimutatását 2011. évre vonatkozóan.

- Közterületi fák metszésének közzétételéről döntöttek.

- SZKTT Fogyatékosok Nappali Intézményének támogatási kérelmét az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére hivatkozással nem támogatták.

A tizedik napirendi pont keretében elfogadták a polgármesteri jelentést.

A zárt ülés keretében egy döntés született.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh