VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Ajánlattételi felhívás a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága várja azon vállalkozók (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó, gazdasági társaság, egyéb szervezetek) jelentkezését, akik vállalkozási szerződés alapján el tudják látni az Igazgatóság által 2013. évben, a parlagfű ellen elrendelt közérdekű védekezési feladatokat. A feladat elvégzésének jogszabályi alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 50.§-a, illetve a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

Több vállalkozó együttesen is tehet ajánlatot.

A feladat teljesítésének időtartama: 2013. július 1-október 31 között.

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:

A vállalkozó adatait: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő neve
A védekezés során használni kívánt gépek felsorolását, főbb műszaki adatait.
Az érvényesíteni kívánt – nettó és bruttó árat egyaránt tartalmazó - vállalkozói díjat Ft/m2-re meghatározva (a vállalkozói díj magába kell, hogy foglalja a feladat ellátásával felmerülő valamennyi költséget, beleértve a kiszállással felmerült költségeket).
Az ajánlattevő nyilatkozatát arra nézve, hogy
- a székhelyétől számítva mekkora az a legnagyobb távolság, ahol a feladat elvégzését vállalja (km-ben),
- képes-e a közérdekű védekezés elrendelését követően 3 napon belül a védekezést megkezdeni és folyamatosan végezni.
A kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, amennyiben az más, mint a vállalkozó

Jelentkezési határidő: 2013. június 28.

Ajánlatok benyújtásának helye

Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban kell a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat Parlagfű-elleni védekezésre"

A Csongrád Megyei Kormányhivatal annak érdekében, hogy a megye teljes területén biztosítani tudja a közérdekű védekezés végrehajtását, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőkkel köt vállalkozási keretszerződést.

A megkötendő vállalkozási keretszerződés tervezetét az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a nyertes ajánlattevőket közvetlenül értesíti.

Bővebb felvilágosítás az alábbi címen és telefonszámon kérhető: Dr. Hódi László, Hataláné Zsellér Ibolya, Beséné Kormány Aranka.

60/535-740

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh