VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2013. július

A képviselő-testület 2013. június 7-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Jogszabályi kötelezettség miatt az önkormányzat által megkötött társulási megállapodások egy részét felülvizsgálták, így módosult a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézményi Társulás, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás társulási megállapodása. A három társulás estében újra meg kellett választani a domaszéki delegált tagokat és a helyetteseket. Június 20-án soros ülés keretében elfogadták a Domaszéki Óvoda, a Bálint Sándor Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény és a Domaszéki Sportcsarnok munkájáról szóló beszámolót, tájékoztatót. Jóváhagyták a sportcsarnokban az óránkénti terembérleti díj emelését 4000 Ft-ról 4500 Ft-ra.
Kérdés, hozzászólás nélkül elfogadásra került a hivatal munkájáról szóló beszámoló. A falunapi program jóváhagyását elnapolta a testület. A Domaszéki viziközmű esetében a szennyvíztiszító telep 50 %-os értékhányadára vonatkozó vagyonértékelését 69.414.671 Ft értékben elfogadta a testület, mely a szolgáltatási rendszer átalakulása miatt vált szükségessé. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását is elfogadták a jogszabályi kötelezettség miatt.
A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat által nem támogatott előkészítő költségek finanszírozásáról is döntöttek.
A Nemzeti Művelődési Intézet által küldött értesítés alapján a képviselő-testület döntött arról, hogy létre kívánja hozni a domaszéki helyi értéktárat felhasználva a már meglévő közoktatási portálon (www.sulinet.hu) lévő információkat.
A TMV Tisza-Maros Víziközmű-üzemeltető Kft.-vel a szennyvíztisztító telep működtetésénél a viziközmű-üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött a szolgáltatási rendszer teljes átalakulása miatt. Zárt ülés keretében három döntés született.
Június 27-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. Elfogadásra került a Települési Esélyegyenlőségi Program. A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet július 1-jét követően, ha települési esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A program vizsgálja a településen élő hátrányos megkülönböztetésben részesülő csoportok helyzetét. A feltárt problémákra megoldásokat keres, valamint a lehetőségeket intézkedési tervekbe foglalja. Az intézkedések teljesítését a felülvizsgálat időpontjára el kell végezni.
Egy fő köztisztviselői létszám bővítéséről is döntöttek.
A hivatal esélyegyenlőségi tervének kisebb mértékű módosítása is szükségessé vált.
A képviselő-testület döntött, hogy a Homokhát Eurointegráció Kft.-ben lévő 120.000 Ft névértékű önkormányzati üzletrészt értékesíti a Kft.-nek. Elfogadásra került a Domaszéki Falunap programja és költségkalkulációja.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh