VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

DÍSZPOLGÁROK

258/2003. (VI. 24.) Kt.

Gálig László

   
   
   

 posztumusz díszpolgári oklevélben résesül, mivel ő már nincs az élők sorában. A '40-es évek elején jött tanítani a Szeged-Zöldfás iskolába. Szép eredményeket ért el az oktatás területén. Hívő ember volt, vallásosságra is nevelte a gyerekeket. Sok játékot készített, melynek egy részét a templomnak adományozta. Dalárdát szervezett, melybe még az idősebb gazdákat is bevonta. Sokszor súlyos betegekhez hívták, hogy készítsen végrendeletet. Sokat foglalkozott feleségével együtt az iskolából kimaradt fiatalsággal, nevelte őket. Felsorolni is sok lenne, hogy hány színdarabot tanítottak be este és az éjszakába nyúlva, petróleum lámpa mellett.

A színdarabokhoz a színfalakat maga festette, művészi módon. Az Arany rózsa, János Vitéz, Sári Bíró, és felsorolni is sok lenne, ami sok sikert hozott a fiatalságnak. Ezekkel a színdarabokkal bejárták a környező falukat lovaskocsival.
1947-ben országosan a hat osztályos elemi iskolát felváltotta a nyolc osztályos általános iskola. Ez nem ment zökkenőmentesen a helyi viszonylatban sem. Akkor hét iskolának volt egy igazgatója, aki szegedről irányította a testületet.
1952. január 1-től önálló község lett a mai Damaszék. Ez az iskola életében is változást idézett elő.
Gálig László, jó munkája eredményeként, felügyelő lett. Járta az akkori járási iskolákat Mindenütt szerették, becsülték emberi magatartásáért.
1953-ban megkérte a járás felettes vezetőit, hogy engedjék haza Domaszékre és itt igazgató lett.
Közben az iskolai tanulók létszáma gyorsan növekedett. Kevés lett a két tanterem, bővíteni kellett. Béreltek egy épületet, mely a Dékány iskola lett, ahol három tantermet alakítottak ki. A Zöldfás iskola nagytermét is megosztották, így lett hat tanterem. Részben osztott osztályok voltak. Közben a létszám mindig nőtt, és teljesen osztott iskola lett. Persze a pedagógusok létszáma is mindig növekedett megfelelő szaktanárokkal. Az itt tanítók nemcsak átmenetileg tanítottak itt, hanem innen mentek nyugdíjba. Jól érezték magukat. Az igazgató nem parancsokkal, hanem emberi módon irányított és ezzel senki nem élt vissza. Egy igazi tantestületet alakított ki Gálig László.
Gálig László tanítványai jelentős és szép eredményeket értek el a különböző versenyeken. A község közösségi munkájában is tevékenykedett amellett, hogy hét iskolát igazgatott. A Hazafias Népfront titkára, tanácstag és VB. tag is volt.
Sajnos munkája eredményét nem élvezhette. Nyugdíjba menetelekor, 60 éves korában, 1972 augusztus 8-án eltávozott az élők sorából.
Egy olyan ember távozott, aki az emberi humanitás ragyogó mintaképe volt.
Ezért megérdemli, hogy halála után is megtartsuk emlékezetünkbe azzal, hogy községünk díszpolgárának tekintsük.
kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh