VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

PÁLYÁZATOK

Pályázati összefoglaló - 2014. április

palyazat1A 2007-2013-as EU programozási időszak lezárultával, több pályázatunk is befejeződött, viszont a folyamatban lévő pályázataink zárására még nem került sor. Ebben az időszakban Önkormányzatunk számos fejlesztési lehetőséghez és pályázati forráshoz jutott hozzá. Annak ellenére, hogy a források az időszak végén apadtak, az utolsó időszakban is nagyon sok projektet kezdtünk meg, fejeztünk be, illetve számos új pályázatot is benyújtottunk, melyek elbírálása, jelenleg is folyamatban van. Az alábbi összefoglalásban egy rövid tájékoztató szerepel az elmúlt időszak munkájáról.

Megvalósult, lezárt pályázatok

1. A DOMATISZ Nonprofit Kft., az önkormányzattal együttműködve, a LEADER program III. körében több pályázatot is benyújtott. A Kft. többek között „Fedett terméktér kialakítására” igényelt 4.320.000 Ft-ot, amely mellé 1.166.400 Ft önrészt kellett biztosítanunk a megvalósítás során. A projekt keretében egy 15x20 méteres sátor került beszerzésre, amit mobilitásából adódóan széles körben alkalmazhatunk települési rendezvényeken, de elsősorban a helyi termelők termékeinek megjelenítésére szolgál. A pályázat pénzügyi elszámolása lezárult.

2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül „Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban” című, Röszkével közösen benyújtott pályázatunk 16.809.660 Ft támogatásban részesült, amelyhez önrész biztosítása nem volt szükséges. A pályázat keretében mindkét község óvodáiban a pedagógusok szakmai továbbképzése valósult meg, amelynek célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése, a hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében. Ezen felül pedig udvari játékok és számítástechnikai eszközök is beszerzésre kerültek. Domaszéken, az előző évben az Úttörő téri játszótér mellé lettek elhelyezve a beszerzett játékok, melyeket azóta is nagy örömmel használnak a gyermekek.

3. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívásra „Vontatott munkagép beszerzés Domaszék külterületi földútjainak karbantartására” címmel pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk, 2013 augusztusában. Ezen projekt keretein belül, több tereprendezésre alkalmas gép (tárcsa, henger, gréder) került beszerzésre, mely eszközök használatbavétele, már a téli és tavaszi útjavítások során megtörtént. A projekt költségvetése bruttó 6.597.650 Ft, amelyből a támogatás bruttó 5.937.885 Ft, a teljes 10%-os önerő 659.765 Ft.

4. A Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület LEADER pályázata a DomaTV fejlesztésére irányult. A projekt keretében, a TV működéséhez szükséges, jó minőségű kamera és további eszközök beszerzését célozta meg a civil szervezet. Az eszközök 2013-ban már beszerzésre kerültek (kamera, munkaállomás). Az előkészítési munkák befejeztével, idén márciusban elindult a DomaTV szerkesztett műsorának sugárzása, havi egy alkalommal. A projekt kapcsán nettó 2 827 000 Ft, támogatást nyert az egyesület, 100 %-os intenzitás mellett. A műsorkészítéshez szükséges egyéb kiegészítő eszközök, az előző körben nyertes LEADER pályázatnak köszönhetően már korábban beszerzésre kerültek.

5. 2013 őszén, a Belügyminiszter felhívására, „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” címmel pályázatot nyújtottunk be, mely 2 napos rendezvény lebonyolítását tartalmazta, szeptember 28-29-én. A két napos rendezvényre 250.000 Ft-os vissza nem térő támogatást kaptunk, melynek elszámolása már megtörtént.

MEGVALÓSULÁS ALATT LÉVŐ pályázatok

1. A DOMATISZ Nonprofit Kft. másik beadott és támogatásban részesült pályázata, szintén a LEADER program keretében valósul meg, 2014 tavaszán, melyben sportolási lehetőségek bővítésére és népszerűsítésére igényeltünk 5.000.000 Ft-os támogatást, 100% támogatási intenzitás mellett. A pályázat címe: „Közösségi sportlehetőségek bővítése Domaszéken”.

A projekt keretében a Mórahalom és Domaszék közt kiépült kerékpárút mellé kerékpáros pihenők kerülnek elhelyezésre, valamint a kerékpárút folyamatos állagmegóvására seprőgépet, tolólapot, és szárzúzót is beszereztünk. Ezen felül, idén tavasszal, különböző rendezvények szervezésével próbáljuk motiválni a lakosságot és a környékbelieket, hogy rendszeresen használják a kerékpárutat.

2. Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2010 decemberében pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése” címmel. A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra kerül a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében. A projekt összköltsége 547.614.290 forint amelyből a program keretében elnyert támogatás 456.197.844 forint. A pályázat megvalósítása röszkei projektmenedzseléssel folyamatban van, a munkálatok már megkezdődtek. A projekt várhatóan a 2014-es évben zárul.

3. „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt 2009 áprilisában vette kezdetét. A fejlesztésben tíz település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás). A Támogatási Szerződés aláírását (2012. február 17.) követően indult a projekt megvalósítási szakasza. Jelenleg a kivitelezői szerződéskötések zajlanak, és 2013 szeptemberében megkezdődik a projekt kivitelezése is. A projektzárás várhatóan 2015 áprilisában lesz. A projekt összköltsége 3.745.599.245,- Ft, melyből a Domaszékre jutó önerő összege 1.191.582 Ft.

Nyertes pályázatok

1. A Vidékfejlesztési Minisztérium kiírására, Alapszolgáltatások fejlesztése célterületre 2013 novemberében 5.000.000 Ft-os összeggel, 100%-os intenzitás mellett pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, egy új tanyagondnoki terepjáró gépjármű beszerzésére. A Skoda Yeti, diesel változata szerepel a pályázatban, több extrával bővítve. A gépjármű beszerzését 2014 nyarán tervezi az Önkormányzat.

A legújabb LEADER pályázat keretében Domaszék Község Önkormányzata, helyi civil szervezetek együttműködésével több új pályázatot is benyújtott 2013 augusztusában.

2. Az elsőt a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület nyújtotta be. A pályázati program a 2014. évi Domaszéki Falunap megrendezésére irányul, „I. Hagyományőrző Fesztivál” címmel. A pályázat a hagyományőrzést és a kultúrát helyezi előtérbe és erre építi leginkább a várható programokat. Az elnyert összeg 1.590.000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

3. Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány is nyújtott be támogatási kérelmet a LEADER program keretében, Időutazás a Kisvasút mentén címmel. Az elnyert összeg 2.230.000 Ft 100 % támogatás mellett. A projekt igen komplex programot tartalmaz, hiszen a tárgyi eszközök beszerzése mellett, kiadványt, túraútvonalak kialakítását és programok szervezését is tartalmazza. A pályázat keretében beszerezhető tárgyi eszközök: 1 db terepasztal (2m x 1,5m), 1 db 3 Dimenziós televízió, 2 db sörpad garnitúra, 1 db polcrendszer (3m x 2m), 1db kültéri fa játék (mozdony és vagonok). A megvalósítás tervezett időpontja: 2014 ősz.

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok

1. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulását alkotó 13 tagtelepülés partnerségi együttműködésben Mórahalom Város Önkormányzat vezető partnerségével pályázatot nyújtott be „Mórahalom és térségének közösségi közlekedés fejlesztése” címmel, 2012 májusában. A projekt keretein belül a Szabadság téri buszforduló felújítását, 2 db sebességkorlátozást figyelő berendezés kihelyezését, valamint a Köztársaság téri buszmegálló mellé egy dinamikus utastájékoztató rendszer kialakítását tervezzük megvalósítani. A projekt tervezett költségvetése bruttó 350.000.000 Ft, melyből a Domaszékre eső költségvetési rész bruttó 21.398.643 Ft, 5%-os önerő mellett. A pályázat várólistán szerepel.

2. Az International Visegrad Found pályázati kiírásra másodszor pályázott településünk, méghozzá testvérvárosi kapcsolatok erősítésének céljából. A pályázati program célja, hogy a Visegrádi országokkal közös együttműködésben hosszú távú, több lépcsős projektet valósítsunk meg. A pályázati koncepciónkat a lengyelországi Wolbrommal, a szlovákiai Plastovcéval és a cseh Loucka településekkel kívánjuk lebonyolítani. A programokba beépültek települési rendezvényeink: a Böllérnap, a Katalin bál, a Kulturális örökség napja, illetve a Falunap. A megpályázott összeg 15.000 Euro, közel 4.500.000 Ft 70 %-os támogatás mellett.

A jövőre vonatkozó tervek

Az új fejlesztési periódus (2014-2020) során közel 7.000 Mrd Ft Európai Uniós pályázati forrás fog Magyarország rendelkezésére állni - mondta el Horkay Nándor, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke még a tavalyi évben. Ebből gazdaságfejlesztésre (központi és térségi gazdaságfejlesztésre, területfejlesztésre) a jelenlegi 18% helyett 60%-os arányban, emberi erőforrás fejlesztésre, környezetvédelmi, energetikai beruházásokra, infrastrukturális fejlesztésre 40%-os arányban jut majd forrás. Az új időszakot az egyszerűsítés, az önerő minimalizálása fogja jellemezni, továbbá a közfejlesztések esetében megszűnik a pályáztatásos rendszer, igazságosabb, tényleges szükségleteken alapuló célzott fejlesztések lesznek. Önkormányzatunk a jövőben is mindent megtesz majd azért, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a legmegfelelőbb módon, a legjobb célokra használja fel.

Asztalos Ágnes

Pályázatíró-projektmenedzser

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh