VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2015. november


A képviselő-testület 2015. november 26-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző Kft. tevékenységéről szóló tájékoztató
2. Adórendeletek felülvizsgálata
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázatok elbírálása
4. A következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása
5. Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló helyi rendelet felülvizsgálata
6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
7. Döntési javaslat
8. Polgármesteri jelentés
A második napirendi pont keretében felülvizsgálták a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendeletet. 2016-tól nem változik a kommunális adó és az iparűzési adó mértéke. A két helyi rendelet esetében kisebb módosításokat hajtottak végre. A harmadik napirendi pontnál a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázat esetében 10 fő nyújtott be kérelmet. A képviselő-testület a pályázatokat elfogadta és 2.500 Ft/hó és 5.000 Ft/hó támogatást biztosított 10 hónapon keresztül. A támogatási összeget a szakminisztérium megduplázza. A testület felülvizsgálta a köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló helyi rendeletet. A domaszéki temető temetési helyeinek díjszabása 2016. január 1-től nem változik. A hetedik napirendi pont keretében az alábbi fontosabb döntések születtek: elfogadták a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény vagyonfelosztási
javaslatát, így Domaszék Önkormányzata részére még 3.083.117,- Ft pénzmaradványt biztosít a felszámolás alatt lévő intézmény. A képviselő-testület elfogadta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását. A módosítást egyrészt jogszabályváltozás indokolja, a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, melyre való tekintettel Ferencszállás Községi Önkormányzat és Klárafalva Községi Önkormányzat kezdeményezte a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásába történő belépését a családsegítési-, és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása érdekében. A testület döntött, hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását a továbbiakban is társulásban a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény keretében végzi. Döntöttek a Magyar Államtól, az MNV Zrt-től az „útászház” ingyenes tulajdonba vételi szándékáról. Döntöttek a Domaszék-Röszke Szennyvíztiszító Fejlesztési Társulás társulási megállapodásánakmódosításáról, a víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról és egy kiegészítő nyilatkozat aláírásáról. A testület elfogadott egy tervezési szerződést kb. br. 5.5 mFt összegben egy új rendezési terv elkészítése érdekében. A szerződés alapján kb. 1 év múlva elkészülhet az új rendezési terv. Egy domaszéki lakos önkormányzati tulajdonú földterület esetében vételi ajánlatot tett. Döntöttek, hogy a temető melletti terület megvásárlása érdekében egy vételi ajánlatot tesznek a tulajdonosoknak.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh