VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2016. február

A képviselő-testület 2016. február 29-én tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása.
2. Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány jelentése.
3. Domaszéki körzeti megbízottak beszámolója.
4. Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról.
5. Domatisz Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésének elfogadása.
6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása.
7. Döntési javaslatok
8. Polgármesteri jelentés
Döntési javaslatok keretében az alábbi fontosabb döntések születtek: a temető melletti földterület vételéről határoztak a bővítés érdekében; elfogadták a 2017. évi intézményi villamos energia beszerzés díjait, és a 2016. április 1-től kötelezően alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat. Egy lakossági kérelmet vitattak meg, egy belterületi telek elidegenítéséhez hozzájárultak, beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom fenntartásával. A Domatisz Nonprofit Kft.-be felügyelőbizottsági tagokat választottak (Gedra- Vajda Angyalka, Engi Antal és Sziráki Krisztián). A képviselő-testület megtekintette a vízmű területén felépülő új víztisztító gépházat, ahol tájékoztatást kaptak a működésről, továbbá, hogy kb. 2016. májusától már a tisztított vizet biztosítja az Alföldvíz Zrt. szolgáltató a lakosság részére. Az 1. napirend keretében a testület elfogadta a 2015. évi pénzügyi beszámolókat, továbbá a 2016. évi támogatási kérelmeket is elbírálta. A képviselő-testület a Domaszéki JUDO ISE részére abban az esetben biztosít pénzbeni támogatást, amennyiben a civil szervezet és az önkormányzat közötti diplomáciai kapcsolat rendeződik és a civil szervezet vezetője megfelelő hangnemű támogatási igényt terjeszt elő. A civil szervezetek részére a képviselőtestület 2016. évben összesen kb. 6.7 mFt támogatást biztosít.


Összeállította:
Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh