VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2016. január

2016. január 18-án hétfőn Domaszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kispéter Géza polgármester vezetésével falugyűlést, közmeghallgatást tartott a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolában délután 17 órai kezdettel. A meghívott vendégek közt jelen volt többek között: B. Nagy László országgyűlési képviselő, Kakas Béla a megyei közgyűlés elnöke, Magyar Anna a megyei közgyűlés elnökhelyettese, Kollár Krisztián r. százados, a Szeged Belvárosi Rendőrőrs parancsnoka, dr. Kiss Noémi r. százados, Szeged Belvárosi Rendőrőrs parancsnok helyettese. Elsőként a lakosságszámunk került kiemelésre, miszerint folyamatosan növekvő tendenciát mutat, a 2013-as 4.880 fő 2016-ra 5.061 főre gyarapodott.

„Ez a növekedés határozza meg a fejlesztés fő irányait: a nevelési, oktatási intézmények fejlesztését, a víz-, szennyvízszolgáltatás, csapadékvíz-elvezetés kapacitásbővítését” – mondta Kispéter Géza polgármester. A 2015-ös év szakmai beszámolójában ismertette az intézmények eredményeit, működését, majd a megvalósult pályázatok közt kiemelte a Domaszék – Röszke szennyvíztisztító telep korszerűsítését, mely projekt összköltsége 548 millió forint volt, a Domaszéket érintő önerő kb. 6.3 mFt. A pályázat keretein belül kiépítésre került egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra került a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében. A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” keretében a hálózatfejlesztés gyakorlatilag elkészült. A kiskerti övezethez tartozó részeken zajlanak a rákötések, a hálózatrekonstrukció elkészült, főleg a Dózsa Gy., Kertész és Rákóczi utca környékén. Folyamatban van a Köztársaság téren a vízmű gépháznak a befejezése, a vízmű technológia befejezése, melynek a célja, hogy a vízellátása az előírásoknak megfelelő arzén és vas szintet elérje és annak megfelelő vizet tudjon kibocsátani. Szó esett a „Napelemes rendszerek telepítése az önkormányzat üzemeltetésében álló épületekről” szóló pályázatról, mely keretében napelem került az óvoda, polgármesteri hivatal, sportcsarnok és az iskola tetejére. A kivitelezés megvalósult, a napelem panelek és az inverterek felszerelésre, beüzemelésre kerültek, az áram termelése folyik. Kispéter Géza polgármester beszámolt a Transit típusú kisbusz beszerzéséről, melyet a tanyai gyermekszállítás biztosítására igényeltek, az újonnan megnyert tanyagondnoki és a polgárőr autóról, a vis maior pályázatról, melyet a belvízproblémák költségeinek a finanszírozására nyert az önkormányzat kb. 4 mFt összegben, továbbá a migrációs többletköltségek finanszírozására, melynek kompenzálására kb. 4 mFt támogatást kaptak a Belügyminisztériumból. A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai idén január elején kerültek kiírásra. Ezek keretén belül Önkormányzatunk a következő prioritások mentén kíván pályázatokat benyújtani még a 2016-os évben: óvodai kapacitás bővítése (legalább egy új csoportszoba építése), konyha, étkező kialakítása; a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer további bővítése; energiahatékonyság további növelése a közintézményekben. A későbbiekben várhatóak olyan felhívások, melyekben a települések gazdaságfejlesztési törekvéseit támogatják. Ezeket az alábbi célok elérésére kívánjuk felhasználni: ipari park létrehozása; mezőgazdasági feldolgozó és felvásárló üzem létrehozása; TÉSZ létrehozása; hűtőház, raktár, átvevő telep kiépítése. Rövidtávon az önkormányzati feladat a működés biztosítása, a talpon maradás, a megnyert pályázatok lebonyolítása. „Lakossági igényeket folyamatosan figyelembe véve bízok abban, hogy mindenki megelégedésére tudunk dolgozni a képviselő-testülettel, a polgármesteri hivatal munkatársaival együtt” – mondta Kispéter Géza polgármester. 2016. február 1-én rendkívüli képviselőtestületi ülés volt a hivatal tanácstermében, ahol a testület elfogadta az új fogorvos (dr. Ördög László) feladat-ellátási- és támogatási szerződését. dr. Vass Éva fogszakorvos eladta a praxisát dr. Ördög László fogszakorvos részére.

Rendelési idő: Hétfő, péntek: 12-18,
szerda: 7-13, csütörtök: 8-14 óráig.
Iskolafogászat kedden: 7-13 óráig.
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: 62/284-457 telefononszámon lehetséges.
A következő soros ülés 2016. február 25- én, csütörtökön 14:00 órakor lesz a hivatal tanácstermében.


Összeállította: Tombácz Zoltán és Papdiné
Megyeri Csilla szerkesztő