VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA!

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Domaszék, Dankó tér 15/C/3. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőtakarékossági szerződést kötnek,
az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai,
legalább két éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Domaszéken, vagy domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban állnak.
2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
a rendeletben előírt legkisebb lakbér (26.640,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,
5 évnél rövidebb időre kívánnak bérleti szerződést kötni,
a lakbér több havi, legfeljebb 5 éves összegének egy összegben történő kifizetését vállalják.
3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2017. március 16. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Polgármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2017. február 15-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. február 23. Az eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a mindenkori lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.

A következő lakás várható kiürülésének napja: 2017. május 31.

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh