VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2018. április

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2018. március 29-én tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

1.) Kerékpárútszakaszok birtokba adása

2.) Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

3.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

4.) Szegedi Járási Hivatal munkájáról szóló szóbeli tájékoztató

5.) Szegedi Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató

6.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló Domaszék vonatkozásában

7.) Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló

8.) Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

9.) Döntési javaslatok

10.) Polgármesteri jelentés

Az első napirendi pont keretében a testületi tagok döntöttek egy törvényi felhatalmazás alapján a 96023 jelű, 55. számú főúttal párhuzamos kerékpárút 5+570-7+598 km-szelvények, valamint a 96030 jelű, 55. számú főúttal párhuzamos kerékpárút 0+000-7+193 km-szelvények közötti szakaszát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe adja.

A másodiktól a hetedik napirendi pontig kimerítő írásbeli és szóbeli tájékoztatást kaptak a szervezetek munkájáról.

A nyolcadik napirendi pont keretében elfogadták az éves összesített közbeszerzési tervet, ahol betervezésre került az óvodabővítés-, konyhaépítés esetében az árubeszerzés, a hulladékszállítási szolgáltatás megrendelése. Az építési beruházásoknál az Ady Endre és Tömörkény utca aszfaltozása, kerékpárút építése, sportcsarnok és a hivatal épületének az energetikai korszerűsítésének közbeszerzési eljárása.

A döntési javaslatok között az alábbi fontosabb döntések születtek: elfogadták a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az átmeneti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. Az egyik fecskeház pályázati felhívásának közzétételéről döntöttek. A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat egyik pályázata esetében a kötelezettségvállalás esetében a Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítványt javasolták. Egy alapítvány és egy civil szervezet támogatási kérelmét elutasították. Egy domaszéki tanyai ingatlan helyi védelem alá helyezését nem támogatták. Egy pályázat benyújtásáról döntöttek domaszéki zártkerti útjavítás és tájfajta gyümölcsfák telepítése érdekében.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh