VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Pénzügy

Domaszék Községi Önkormányzat tulajdonában lévő fecskeház és költségalapú lakás
bérbeadására pályázhatnak, amennyiben pályázati kiírás van érvényben.

A köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról
Közterület használat

Pénztár nyitvatartás

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal ,6781 Domaszék , Köztársaság tér 1.

Tel.: 62 / 284-011 / 119 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 12 óráig
Kedd ----------------------
Szerda 13 órától 16 óráig
Csütörtök ----------------------
Péntek 8 órától 11 óráig

Szociális ügyek

Hatósági ügyek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Települési támogatás :

- átmeneti segély

- átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában

- gyógyszerköltség támogatása

- azonnali krízis segély

- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás

- temetkezés céljára nyújtott támogatás

 

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal

                                   6781 Domaszék , Köztársaság tér 1.

                                   12. számú iroda

Ügyintéző: Tanács Éva ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütörtök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI HATÓSÁGI ÉS NEM HATÓSÁGI FELADATOK

 

Hatósági ügyek

 

Építésügyi hatósági engedélyek
Közterület használati engedély kiadása 
Kút létesítési, fennmaradási engedélyek kiadása

 

Általános településüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések

 

Településüzemeltetési feladatok: Helyi közutak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, zöld felületek, parkok, játszóterek gondozása, karbantartása, ellenőrzése, felújítása; köztisztaság fenntartása. Ezek nem hatósági feladatok, azonban a lakosság részéről szoros együttműködést igényelnek.

 

A következő bejelentésekkel lehet élni a müszaki ügyintéző felé: 

 • Helyi közúttal kapcsolatos bejelentések - úthibák, balesetveszély elhárítása
 • Parkgondozással kapcsolatos bejelentések (játszótéri eszközök állapota, megrongált fák, szabadtéri bútorok)
 • Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések
 • Csapadékvíz elvezető rendszerek meghibásodása, eldugulás
 • Csatornák beomlása, átereszek rongálódása
 • Önkormányzati utak forgalomszabályozásával kapcsolatos bejelentések
 • Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye
 • Közvilágítással kapcsolatos bejelentéseket közvetlenül a EDF DÉMÁSZ ZRT. ügyfélszolgálatára tegyék meg! Tel.: 40 / 822-000
 • Járdaépítési kérelem
 • Fakivágási kérelem
 • Belvízzel kapcsolatos bejelentések
 • Parlagfű bejelentés belterületen

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal , 3.számú épület ,6781 Domaszék , Köztársaság tér 1.

Ügyintéző: Ábrahám Zoltán műszaki ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 115 m.

Mobil: +36 30 / 338-2166

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütörtök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az eljárás jogi alapja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályait Domaszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2008. (V. 29.) Kt. rendeletében rögzítette

Szükséges dokumentumok: nyomtatványok, személyi okmányok stb. illeték

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a folyó tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
(munkáltatói igazolás, nyugdíjigazolás, APEH igazolás vállalkozó esetén, saját kézzel írt nyilatkozat alkalmi munkavállalás esetén, őstermelői tevékenység jövedelmének igazolása stb.)
c) Az igazolásokkal megegyezően kitöltött jövedelem- és vagyonnyilatkozat.
d) A szociális rászorultsága igazolására szolgáló dokumentumok:
(nyilatkozat önfenntartásról, eltartott családtagok iskolalátogatási igazolása, munkaügyi központ igazolása munkanélküliség esetén, fogyatékosság, betegség, rokkantság igazolása stb.)

Ügyintézés helye: Domaszék Község Önkormányzatának III. számú épülete

Ügyintéző: Mészáros-Tanács Anett pályázatíró-projektmenedzser

Tel.: 62 / 284-011 / 124 m.

Email: domapalyaEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Ügyintézés

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Postacím
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Domaszék
Köztársaság tér 1.
6781

KÖZPONTI SZÁM: 62 / 284-011
Titkárság 62 / 284-011 / 117
Adócsoport 62 / 284-011 / 111
Műszaki ügyintéző 62 / 284-011 / 115
Anyakönyvezető 62 / 284-011 / 112
Szociális ügyintéző 62 / 284-011 / 113
Pénzügyi Csoport
62 / 284-011 / 116
Pénztár 62 / 284-011 / 119
Kulturális ügyintéző 62 / 284-011 / 118
Járási ügysegéd 62 / 284-011 / 130
 
   

Központi e-mail:              Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Jegyző:                    Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adócsoport:                 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Műszaki ügyinzéző:           Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szociális ügyintéző:           Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pénzügy:                   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütörtök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig


kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh