VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Újszülöttek anyakönyvezése

Domaszék közigazgatási területén élve született gyermek születéséről élveszületési jegyzőkönyvet állít ki a születésnél közreműködő orvos (ritkán előforduló esetben, az otthon szülésnél), amelyet a születést követő napon el kell juttatni az anyakönyvvezetőhöz anyakönyvezés céljából.

Az anyakönyvvezető az élveszületett gyermekről születési anyakönyvi kivonatot állít ki.

A kivonatot és a személyi azonosítót tartalmazó lakcímigazolványt a szülők, vagy meghatalmazással hozzátartozók is átvehetik, a személyazonosságukat igazoló okiratuk bemutatásával.

Szükséges dokumentumok:

- házasságban született gyermek esetében: érvényes házassági anyakönyvi kivonat,

- házassági kívül született gyermek esetén: teljes hatályú apai elismerésről tett nyilatkozat.

Az újszülöttről kiállított anyakönyvi kivonat és a személyazonosítót tartalmazó lakcímigazolvány első esetben illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársasát tér l., 9. számú szoba: 

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Teljes hatályú apai elismerés

Házasságon kívül születendő, illetve már megszületett gyermek családjogi helyzetének rendezését szolgálja.

Anyakönyvvezető előtt lehet:

      - magzatra,

      - már megszületett gyermekre elismerő nyilatkozatot tenni.

Formája: jegyzőkönyv, kérelem.

Az ügyintézéséhez szükséges az apa és az anya együttes, személyes megjelenése.

A domaszéki anyakönyvvezető illetékes domaszéki lakos gyermek esetében.

A nyilatkozat felvételéhez szükséges dokumentumok:

      - még meg nem született gyermekre vonatkozóan:

                - az anya és az apa érvényes személyi igazolványa

                - a gyermek születésének várható idejét igazoló orvosi igazolás.

      - már megszületett gyermekre vonatkozóan:

                - apaságot megdöntő jogerős bírósági végzés,

                - apa nélkül kiállított születési anyakönyvi kivonat.

      - anya családi állapotát igazoló dokumentumok:

                - hajadon igénylő esetén a népesség-nyilvántartó által kiadott igazolás (Okmányiroda),

                - elvált családi állapotú igénylő esetén: válást igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy záradékolt
                    házassági anyakönyvi kivonat,

                - özvegy családi állapotú igénylő esetén özvegy családi állapotot igazoló halotti vagy záradékolt
                    házassági anyakönyvi kivonat.

      - a gyermek születési családi nevére vonatkozóan a szülők egybehangzó nyilatkozata.

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Az ügyintézés helye: 6781, Domaszék, Köztársaság tér 1., 9. számú szoba: 

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Névváltoztatás, születési név megváltoztatása

Formája: kérelem

Elbíráló: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Személyesen kell benyújtani, kiskorú esetében törvényes képviselője útján.

Szükséges dokumentumok:

       - születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti),

       - házas családi állapotú igénylő esetén: házassági anyakönyvi kivonat. 

.- kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa

Illetékköteles:

       - Első alkalommal történő névváltoztatás esetén:              10.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

       - Második alkalommal történő névváltoztatás esetén:       20.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az eljárás jogi alapjai:

     2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

     6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról

     1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l..,

     9. számú szoba: 

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Kivonat másolat kiadása (születési, házassági, halotti)

Formája: szóbeli kérelem formájában, illetve vidéki kérelmező esetében levélben, postai úton.

Kiadható közvetlen családtagnak (szülő, testvér, házastárs) is, ha azt igazolja pl.: érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

A kivonat másolat kiadásához tudni kell legalább hozzávetőlegesen az anyakönyvi esemény időpontját.

A másolat kiadása illetékköteles. Kivonatonként 2.000,- Ft-os illetékbélyeget kell leróni.

Kivétel (illetékmentes):       -   örökbefogadás céljára,

                                               -   anyakönyvezés céljára,

                                               -    TB céljára,

                                               -    bölcsődei, óvodai elhelyezés céljára,

                                               -    tankötelezettséggel kapcsolatosan,

                                               -    személyazonosító igazolvány kiállításához.

Az eljárás jogi alapjai:

      2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

      6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról

     1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., Anyakönyvi Hivatal

9. számú szoba:  

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt

    - születése,

    - házasságkötése,

    - halálesete kapcsán.

Az ügyintézés jegyzőkönyv felvételével történik az Anyakönyvi Irodában

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte, de kivételes esetekben írásos meghatalmazással rendelkező megbízott is elegendő.

A jegyzőkönyv adatait bizonyítani kell:

- az esemény okiratával – hiteles magyar fordításban,

- a kérelmező személyazonosságát igazoló okirattal (személyi igazolvány, útlevél).

Szükséges dokumentumok:

- születés anyakönyvezése esetén:

      ·az anyakönyvi okirat hiteles magyar fordításban,

      ·házasságból született gyermek esetén a házassági anyakönyvi kivonat,

- házasság anyakönyvezése esetén:

      ·az anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban,

      ·a gyermek születési családi nevére vonatkozó együttes szülői megállapodás,

      ·a házasság utáni névviselésről szóló nyilatkozat,

      ·a magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonata,

- haláleset anyakönyvezése esetén:

      ·az anyakönyvi okirat hiteles magyar fordításban,

      ·a családi állapotról szóló igazolás (hajadon, nőtlen), melyet a
         lakóhely szerinti népesség-nyilvántartó ad ki (Okmányiroda),

      ·nős vagy férjes családi állapotú igénylő esetén a házassági anyakönyvi kivonat,

      ·elvált családi állapotú igénylő esetén a jogerős bírósági ítélet.

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.,

9. számú szoba

Ügyintéző: Szűcs Józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig


Hagyatéki eljárás

Az eljárás megindítása, folyamata:

 • A hagyatéki eljárás hivatalból indul – a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, – de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.

 • A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30. napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett.

 • A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó.

 • A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi a hagyatéki leltár felvétele céljából.

 • A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról.

 • Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre.

A hagyatéki leltárban felvett ingatlan/ok/ forgalmi értékének megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatalban adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, ami az illeték kiszabásának alapját képezi.

A hagyatéki leltárban felvett adatokat, tényeket a rendelkezésre álló dokumentumok becsatolásával vagy tanúk megnevezésével a hagyatéki leltárban igazoltatni kell. A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.

A leltár felvételéhez szükséges dokumentumok:

 • az ingatlanra vonatkozó okiratok (adásvételi-, ajándékozási szerződés, tulajdonjogot vagy használati jogot bizonyító megállapodás stb.)

 • halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,

 • a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök adatai (név: családi és utó, férjes és lánykori, születési helye, ideje, anyja neve, ami a születési anyakönyvi kivonatban szerepel, pontos lakcím vagy tartózkodási hely),

 • végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,

 • vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény,  életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,

 • gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke stb.,

 • engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) okiratai,

 • fel nem vett utolsó havi Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,

 • kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő törvényes képviselőjének adatai,

 •  hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, a hagyatéki vagyontárgyakra ki milyen jogcímen jelent be igényt,

 • temetési számlák.

Kötelező ingó leltárat felvenni, ha az örökösök között kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, továbbá nincs ismert örökös.

Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a megjelenés akkor is kötelező az eljárás lezárása végett.

A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

A hagyatéki leltár felvétele nem illeték,és nem díjköteles.

Az eljárás jogi alapjai:
2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

9. számú szoba

Ügyintéző: Szűcs Józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Tanúsítvány kiadása - Magyar állampolgárnak külföldön történő házasságkötéséhez

A kérelmet az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni, kérőlapon. Elbíráló: megyei anyakönyvvezető

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte.

Szükséges dokumentumok:

       - a külföldön lakó másik házasulandónak azon nyilatkozata, melyben teljes felelősséggel kijelenti,
          hogy a legjobb tudomása szerint tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs (közjegyző,
          anyakönyvvezető előtt teheti),

       - a külföldön lakó házasulandó születési anyakönyvi kivonata,

       - ha elvált családi állapotú, a házasság megszűnését bizonyító okirat.

       - mindkét házasuló személyes adatait tartalmaznia kell (név, születési hely, idő, anyja neve,

         családi állapota, állampolgársága, lakcíme).

Az iratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni az eredeti idegen nyelvű okirattal együtt (OFFI!).

Illetékköteles: 5.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az eljárás jogi alapjai:

     1979. évi törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról

     1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.,

9. számú szoba: 

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Névváltoztatás, házassági név megváltoztatása

Formája: kérelem

Csak személyesen lehet módosítást kérelmezni.

Szükséges dokumentumok:

       - ha a kérelmező házas családi állapotú: születési és a házassági anyakönyvi kivonat,

       - ha a kérelmező elvált családi állapotú: jogerős bírói ítélet a válásról,

       - érvényes személyazonosító igazolvány.

Illetékköteles: 5.000- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az eljárás jogi alapjai:

     2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

     6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról

     1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l. sz..,

9. számú szoba: 

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

  

Házassági szándék bejelentése

Formája: A házassági szándék bejelentése jegyzőkönyv felvételével történik.

Mindkét fél együttes és személyes jelenléte szükséges.

Kivéve: ha az egyik fél külföldi állampolgár, ő ugyanis külföldi hatóság előtt tett és a hatóság által hitelesített nyilatkozattal pótolhatja a személyes jelenlétet.

Szükséges dokumentumok:

       - érvényes személyazonosító igazolvány,

       - születési anyakönyvi kivonat (csak a nem helyben született esetén),

       - családi állapot igazolás (csak a nem szentesi állandó lakóhellyel rendelkezők esetén),

       - özvegy családi állapotúak esetén halotti anyakönyvi kivonat vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,

       - elvált családi állapotúak esetén jogerős bírósági ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,

       - ha az egyik fél külföldi állampolgár, Tanúsítványt kell hoznia, amellyel igazolja, hogy a reá irányadó külföldi jog szerint házasságkötése nem ütközik akadályba.

Az eljárás illetékmentes.

Kivéve a következő pontban kiemelt felmentés iránti kérelmet.

Várakozási idő: 1 hónap (a bejelentéstől számítva 30 napnak kell eltelnie a házasságkötésig, ez alól indokolt esetben a jegyző ad felmentést.

Az eljárás jogi alapjai:

2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l.,

8. számú szoba:

Ügyintéző: Szűcs józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 112 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvezés hivatalból történik.

Az anyakönyvezést az elhunyt családtagja vagy személyesen, vagy megbízás útján – temetkezési vállalakozón keresztül – kezdeményezi, annak a településnek az Anyakönyvi Hivatalánál, ahol a haláleset történt.

Szükséges dokumentumok:

        - a haláleset bejelentéséről készült jegyzőkönyv,

        - halottvizsgálati bizonyítvány (kórház vagy háziorvos állítja ki),

        - az elhunyt személyazonosító igazolványa  (ha van, lakcímkártya is),

        - születési anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben született),

    - házas családi állapotúaknál házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben kötött házasságot).

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapjai:

     2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

     6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér l. sz.., Anyakönyvi Hivatal

      földszint 9. számú szoba:

Ügyintéző: Szűcs Józsefné ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

További cikkeink...

 1. Családi események
kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh