VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

PÁLYÁZATOK

Domaszék település belterületi csapadék- és belvíz elvezetése II. ütem DAOP-5.2.1/A-11-2011-0011

- közbeszerzési eljárás:

a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

- a szerződő felek megnevezése:

Domaszék Község Önkormányzata (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.)

F&B Park-Invest Kft. (1037 Budapest, Erdőalja u. 100.)

- a teljesítés szerződésszerű volt: igen

- a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012. november 15.

- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

Számla összege: 18 819 000,-Ft             Kifizetés dátuma: 2012. szeptember 25.            

Számla összege: 18 819 000,-Ft             Kifizetés dátuma: 2012. november 23.  

Számla összege: 21 149 937,-Ft             Kifizetés dátuma: 2012. december 17.  

Számla összege:   3 943 860,-Ft             Kifizetés dátuma: 2012. december 18.  

„Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban”

Domaszék Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül „Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban" címmel pályázatot nyújtott be Röszkével közösen 2012 augusztusában. A megpályázott összeg 20.000.000 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázat keretében megvalósulna mindkét község óvodáiban a pedagógusok szakmai továbbképzése melynek célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése, a hatékonyabb oktató–nevelő munka érdekében. Ezen felül pedig udvari játékok és számítástechnikai eszközök is beszerzésre kerülhetnek, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül.

 

„Opened Gates for our heritage – Szatymaz – Domaszék – Backi Vinogradi”

Domaszék Község Önkormányzata Szatymaz és Királyhalom községek önkormányzataival közösen pályázatot nyújtott be „Opened Gates for our heritage – Szatymaz – Domaszék – Backi Vinogradi" címmel 2012 májusában, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására.
A projekt általános célja a határon átnyúló együttműködés segítségével olyan kulturális hálót létrehozni, amellyel megőrizhetők a régió materializált és szellemi értékei A „Nyitott kapuk örökségünkre" pályázati elgondolásban a domaszéki temető ravatalozója kerül felújításra, valamint a temető, bajai út felöli oldalán kerítés épül, amit egy székely kapu tesz majd teljessé. A projekt teljes költségvetése 200.000 EUR, melyből a fő kedvezményezettre 100.000 EUR, a két projekt partnerre (köztük Domaszékre) pedig 50.000 - 50.000 EUR összeg jut. Ennek a pályázatnak az elbírálása szintén folyamatban van.

 

„Mórahalom és térségének közösségi közlekedési fejlesztése”

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulását alkotó 13 tagtelepülés partnerségi együttműködésben Mórahalom Város Önkormányzat vezető partnerségével pályázatot nyújtott be „Mórahalom és térségének közösségi közlekedési fejlesztése" címmel a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-3.2.1/A-11 megjelölésű „Közösségi közlekedés fejlesztése" tárgyú pályázati kiírásra, 2012 májusában. A projekt keretein belül a Szabadság téri buszforduló felújítását, 2 db sebességkorlátozást figyelő berendezés kihelyezését, valamint a Köztársaság téri buszmegálló mellé egy dinamikus utastájékoztató rendszer kialakítását tervezzük megvalósítani. A projekt tervezett költségvetése bruttó 350.000.000 Ft, melyből a Domaszékre eső költségvetési rész bruttó 21.398.643 Ft, 5%-os önerő mellett. A pályázat elbírálás alatt áll.

 

„Domaszék belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetése II. ütem”

A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében „Domaszék belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetése II. ütem" címmel benyújtott pályázatunk keretében az I. ütemben 2010-ben megvalósított kivitelezési munkálatok folytatását augusztusban megkezdtük és ez idáig az alábbi munkálatok valósultak meg:
A Bojárhalmi utca Deák Ferenc és Bálint Sándor utca közötti szakaszán az utca jobb oldalán, míg szintén ebben az utcában a Bálint Sándor és a Juhász Gyula utca közötti szakaszon az utca bal oldalán megépült a csapadékvíz-elvezető csatorna. Az ehhez kapcsolódó utómunkálatok (bejárók helyreállítása, betonozása, díszburkolatok helyreállítása, útátvágások helyreállítása) még befejezésre várnak. A 3-as öblözet főgyűjtőjének nyomvonalán (a Sárkányhegyi utca egy részén, a Harang utca egy részén, a Jókai utca teljes hosszán, a József Attila utca egy részén, az Ady Endre utca egy részén, a Móra Ferenc utca teljes hosszán, a Dózsa György utcát keresztezve a Vasút utca egy részén egy oldali kiépítéssel) a közműfeltárások megtörténtek, a nyomvonal kijelölése folyamatban van, így a kivitelezési munkálatok ezen a szakaszon is megkezdődhettek.
A projekt eredményeként közel 2.544 méter nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jön létre, amelyhez csaknem 78.840.000 forint támogatást vehetünk igénybe, amelyhez közel 8.625.000 forint önrész biztosítása szükséges. A projekt kivitelezési munkálatai a tervek szerint november végére befejeződnek.

 

Traditional Rural Life – Food Production and Gastronomy”

A TOWN Twinning – Európa a polgárokért Program keretében „Traditional Rural Life – Food Production and Gastronomy" címmel nyújtottunk be támogatási igényt 2011 nyarán gasztronómiai és hagyományőrző testvérvárosi találkozó szervezésére. Az igényelt 13.000 euro összegű támogatással a projekt ezen kívül a 2011. évi Böllérnap lebonyolításához is hozzájárulhatott volna. Kérelmünk elutasításra került, mivel a pályázat pontszáma nem érte el a ponthatárt. 2012. februárjában újból pályázatot nyújtottunk be ezen program keretében szintén 13.000 euro összegű támogatást igényelve az idei évi Böllérnapi rendezvények lebonyolításának elősegítésére. Sajnos ez a támogatási javaslatunk sem részesült pozitív elbírálásban.

 

 

„Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése”

Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2010 decemberében pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése" címmel.
A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra kerül a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében. A projekt összköltsége 547.614.290 forint amelyből a program keretében elnyert támogatás 456.197.844 forint. A pályázat megvalósítása röszkei projektmenedzseléssel folyamatban van.

 

„Az információ érték” – Információszerzés megkönnyítése Domaszéken és Pécskán

Domaszék Község Önkormányzata Pécska Várossal együttműködve a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4. pályázati felhívás (HURO/1001) 1.2.3. Határon átnyúló tájékoztatás tevékenységi terület keretében, „INFORMATION IS OF VALUE – To facilitate the collection of information in Domaszék and Pecica" („Az információ érték" – Információszerzés megkönnyítése Domaszéken és Pécskán) címmel projektjavaslatot nyújtott be. A pályázati programunk célja alapvetően az, hogy a települések lakossága és az idelátogató turisták tájékozódását megkönnyítsük. Ezzel javítani kívánjuk a település emberközpontúságát és élhetőségét. A pályázati forrás segítségével többek között információs táblákat telepítünk a település területén, amelyek hasznos tájékoztató térképeket és információkat tartalmaznak majd az adott településrészről. Továbbá webkamera rendszert építünk ki Domaszék mozgalmas csomópontjaiban, amit az interneten elérhetővé teszünk, valamint üzembe helyezünk egy interaktív információs állomást, amely napszaktól függetlenül bármikor hozzáférhető lesz és számos hasznos információt tartalmaz a településsel kapcsolatban. A projekt összköltsége: 88.800 euro, amelyből az eredeti igénylésünknek megfelelően az elnyert támogatás (ERFA támogatás + hazai társfinanszírozás) 85.368 euro. A partnerek saját forrása: 3.432 euro. A projekt megvalósítását 2012 áprilisában megkezdtünk, a projekt várható befejezési időpontja 2012. november 30.

 

kozlony allamkincstar logo njt  

magyarorszag hu

csmkh