VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

45 milliárd iskolai informatikai fejlesztésekre

A kormány 45 milliárd forintot fordít az elkövetkező időszakban iskolai informatikai fejlesztésekre - mondta az oktatási államtitkár a Liga szakszervezetek szakmai konferenciáján pénteken Budapesten. Palkovics László arról is beszélt, hogy felülvizsgálhatják a tanítási szünetek elosztását, s bevezethetik a jövőben a természettudományos kompetencia-mérést. Palkovics László a sajtóban megjelent hírekre reagálva jelezte: a kormány nem döntött sem a kilenc évfolyamos iskoláról, sem a középiskolai felvételik átalakításáról. Tájékoztatót hallgatott meg a kabinet csupán, ezek olyan kérdések, amelyek szakmai vitáját az elkövetkező időszakban folytatják majd le - közölte. Megjegyezte: a középiskolák jelentős részében ugyanakkor ma is van felvételi.

Bővebben...

Egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb lesz közműcsatlakozás

A közműcsatlakozást egyszerűsíti az egyes törvények Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosítása, amelynek általános vitája csütörtökön kezdődött meg az Országgyűlésben. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a hét jogszabályt módosító törvényjavaslat elfogadása esetén új területen folytatódhat a kormány bürokráciacsökkentő politikája, a közműcsatlakozás területén is egyszerűsödhetnek az állampolgárok és a vállalkozások mindennapjai.Elmondta, a Világbank felmérése szerint Magyarországon kiugróan időigényes, 257 nap a villamos hálózatra való csatlakozás.Ez az időtartam kétszerese a lengyelországinak, illetve a szlovákiainak - jegyezte meg. Úgy összegzett: a villamos hálózatra csatlakozás magas időigénye késlelteti "a beruházások termőre fordulását".

Bővebben...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA!

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Domaszék, Dankó tér 15/C/3. szám alatti  költségalapú bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőtakarékossági szerződést kötnek, az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, legalább két éve állandó bejelentett lakóhellyel  rendelkeznek Domaszéken, vagy domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban állnak.

Bővebben...

Lejár a régi őstermelői igazolvány érvényessége!

Hiába van értékesítési betétlapja a 2017. vagy 2018. évre, a régi típusú igazolványa idén érvényes utoljára. Azoknak az őstermelőknek, akiknek még a régi, barna színű, papír alapú igazolványuk van, 2016. október 1. és december 31. közötti időszakban kell igényelniük az új őstermelői igazolványt, amennyiben 2017. január 1-jétől őstermelőként, jogfolytonosan kívánják folytatni őstermelői tevékenységüket.

A barna alapú igazolványt egy kártya alapú igazolvány fogja felválltani.

Varga Tamara, falugazdász.

Támogatási lehetőségek diótermesztőknek!

A gyümölcskertészet aktualitásairól, valamint a diótermesztés helyzetéről tartott előadást Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a XII. Tóti Diófesztivál szakmai konferenciáján. Az államtitkár előadása során a Vidékfejlesztési Program nyújtotta támogatási lehetőségekről tájékoztatta az érdeklődőket az idén 900 éves Lengyeltótiban.

Bővebben...

Önkormányzati hírek - 2016. július

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 17-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott és két pályázat benyújtásáról döntöttek. Az egyik pályázat keretében a Domaszéki Sportcsarnok akadálymentesítését, mozgáskorlátozott WC létesítését és egy elválasztó függöny megvalósítását célozták meg. A pályázat a központi költségvetés által finanszírozott. A pályázati projekt összege 6.649.998 forint, melyhez 997.500 forint önerőt kell biztosítani. A második pályázat a Szabadság tér útburkolatának felújítását célozza meg. A pályázati projekt összegét a Képviselő-testület bruttó 21.566.869 forinttal hagyta jóvá. A projekthez az önkormányzat 6.566.869 forint önerőt biztosít. A Képviselő-testület 2016. június 30-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

Bővebben...

Tájékoztató rendeletváltozásokról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket néhány fontos rendelet változásról, amelyet minden magyarországi lakosnak kötelezően be kell tartania. Amennyiben a megváltozott rendeleteknek nem teszünk eleget, jelentős bírságra számíthatunk az ellenőrző hatóság részéről. A tájékoztató két rendelet változását foglalja össze, mindkettő esetében a katasztrófavédelmi szervek területileg illetékes hatóságai (katasztrófavédelmi kirendeltségek) felelősek azok ellenőrzéséért.

Bővebben...

Értesítés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára érkezett pályázatokról.

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. november 24-én tartott ülésén döntött

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2017. évi fordulójára érkezett pályázatokról.

Afelsőoktatásban már tanulók („A" típus) tizenhárom pályázatot nyújtottak be, míg a továbbtanulni kívánók („B" típus) kettőt.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi rendeletben foglalt jövedelemhatárt (nettó 57.000 forint) meg nem haladó „A” típusú pályázatot benyújtó tíz hallgatót

egységesen 2.500 Ft/hó összeggel támogat.

A „B” típusú pályázatokat forráshiány miatt nem támogatta a testület.

A döntésről, valamint indoklásáról minden hallgatót külön,

írásban értesít az önkormányzat.

Domaszék, 2016. november 28.

Mészáros-Tanács Anett

pályázatíró-projektmenedzser

Még többen igényelhetik a csokot!

Megjelent a családi otthonteremtési kedvezményről (csok) szóló kormányrendelet módosítása - a kormány tovább bővíti a programot, így még többen vehetik igénybe a csokot. Lehetséges illetve könnyebb lesz a csok-igénylése mostantól a nagyobb - 25 év alatti - és a sajátos nevelést igénylő gyermeket nevelőknek, a terhesség elején járóknak, az árvákat nevelő gyámoknak, a hivatásuk miatt szolgálati lakásban élőknek, az új építésű társasházi illetve ikerlakást vásárlóknak.

Bővebben...

TÁJÉKOZTATÁS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás változásairól

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján az Önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre évek óta a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kftvel kötött szerződés alapján kerül sor. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény április 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a vonatkozó végrehajtási szabályok jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás vonatkozásában.

Bővebben...

Tisztelt lakosok!

Felhívom a figyelmüket, hogy közterület leburkolását (gépkocsi bejáró kiépítését), lebetonozását, illetve mindennemű közterületen történő munkavégzést a hivatalban bejelenteni, egyeztetni illetve esetenként engedélyeztetni szükséges.
Közterületen építőanyagot, törmeléket tárolni kizárólag közterület-használati engedély birtokában lehet, melynek eljárási illetéke 3000 Ft. Gépjárművet (működő, és működésképtelent egyaránt) közterületen tárolni max. 30 napig szintén kizárólag engedéllyel lehet, melynek eljárási illetéke: 3000 Ft+díja: 500 Ft/nap. Kérek minden ingatlantulajdonost, hogy ezen szabályokat tartsa be, indokolatlanul ne használják a közterületeket ilyen célra.


Dr. Csányi Imre
jegyző

Önkormányzati hírek - 2016. május

Domaszék Községi Önkormányzat 2016. május 26-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
Nyilvános ülés:
1. dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója
2. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztatója
3. Domaszéki körzeti megbízott tájékoztatója
4. Domaszéki JUDO ISE kérelme
5. Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló
6. Domatisz Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója
7. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
8. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása
9. Döntési javaslatok
10. Polgármesteri jelentés

Bővebben...

domatv1

ertéktár

infoisvalue

kozlony allamkincstar logo njt  

magyarorszag hu

csmkh