VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

A település önkormányzatának és polgármesteri hivatalának legfontosabb feladata a meglévő, közösségi célokat szolgáló létesítmények üzemeltetése illetve ezek fejlesztése. A fejlesztések nagyságrendje alapvetően befolyásolja a lakosság közérzetét, a településhez való viszonyát, a falu lakosságmegtartó képességét. A település történetének fontos fázisa az elmúlt négy évben végrehajtott fejlesztési tevékenység.

Egyik első intézkedésként - területfejlesztési támogatásból szerzett támogatásból és saját erő igénybevételével - két ütemben, 1999 és 2000 években duplájára növeltük az óvodai férőhelyek számát. Az így kialakult 150 férőhely jelenleg elegendő, és alapvető változást eredményezett ebben az ellátásban.

ovoda

 

A homokhátság települései közül a mi községünk a legelmaradottabb a kiépített szilárd burkolatú belterületi utak szempontjából. A Maros-Vasút utcák szilárd burkolattal történő ellátásának feladatát 2001-ben sikerült megoldani. Az 1059 fm hosszú út megépítésére pályázati pénzből és lakossági önerőből került sor, a bekerülési költség közel 20 millió Ft volt.

maros utca

vasut utca

2002-ben, lakossági kezdeményezésre, önkormányzati támogatással 800 fm szilárd burkolat épült a Bojárhalmi utcában.

bojarhalmi utca

 

A két útberuházás jelentős mértékben javítja a belterületi közlekedési lehetőségeket. Önkormányzati támogatással, lakossági kivitelezésben 6 km járda épült az elmúlt négy évben, ami annyit jelent, hogy megduplázódott a településen a kiépített járdák hossza. A belterületi csatornahálózat kiépítésének fontosságára az elmúlt évek rendkívül szélsőséges időjárása hívta fel a figyelmünket. Gyakorlatilag nem volt belterületi csatornahálózat, ami régebben kiépült, annak is már csak az idősebbek tudták a nyomvonalát. A 2000-ben és 2001-ben tapasztalt, soha nem látott nagyságrendű belvíz komoly károkat okozott a faluban, házakat, portákat öntött el, több utcában lehetetlenné tette a közlekedést.

belviz 2001 1

belviz 2001 2

 

Az önkormányzatnak komoly erőfeszítéseket kellett tennie a kárenyhítés és kárelhárítás érdekében, s ekkor gyakorlatilag a község belterületének teljes egészében kiépítésre került a felszíni vizeket elvezető csatornahálózat.

belviz 2001 3

belviz 2001 4

 

A nagy területen elhelyezkedő tanyavilág (Domaszék külterületének nagysága 5114 ha) egyben jelentős nagyságrendű, több, mint 200 km hosszúságú úthálózatot is jelent. A tanyán élő lakosság szempontjából alapvető kérdés ezen utak állapota, járhatósága. Önkormányzatunk fontosnak tartotta, hogy ez az úthálózat télen, nyáron, száraz és esős időben is járható legyen. A település központjában található volt tűzoltó szertár épülete szépült meg, alakult át olyan épületté, amely alkalmas lett a teleház elhelyezésére. telehaz 1

 

A teleházat 2000-ben, a falunap alkalmából, ünnepélyesen nyitottuk meg, a megnyitón részt vett az akkori környezetvédelmi miniszter is.

telehaz 2

 

Széleskörű szolgáltatásaival, a szolgáltatások teljesítésének magas színvonalával elérte, hogy egyre több a látogatója, szolgáltatásainak megrendelője.

telehaz 4

telehaz 5

 

A teleház munkája nélkülözhetetlen az önkormányzati rendezvények megszerezésében, lebonyolításában is. Önkormányzatunk élt a Széchenyi Terv pályázata által adott lehetőséggel és 4 fecske valamint 12 költségalapú bérlakás építésébe fogott. A kivitelezés költségeinek 80 %-át pályázati pénzből sikerült előteremteni, a fennmaradó 20 % pedig az önkormányzat saját ereje.

brlakasok 1

 

Hamar kiderült, hogy jó döntés volt a lakásokat megépíteni, mert már csak az építés hírére is sokan jelentkeztek majdani bérlőnek, végül a képviselőtestületnek több, mint negyven jelentkező közül kellett kiválasztani a 16 szerencsés családot. A falu fiatalságának komoly segítség a saját otthon megteremtésére való felkészülésre a bérlakások nyújtotta lehetőség.

berlakas 2

spacer module

 

domatv V4 yellow 1

konyvtar online 

 


5 White logo on black 106x75 

 

domatv1  domatv youtube 

Hírlevél feliratkozás