eFOP-1.5.3-16-2017-00039 azonosító számon Befekt

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A

MÓRAHALMI JÁRÁSBAN

Megvalósítási helyszínek:

Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/családon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.

fertDomaszék Nagyközség Önkormányzata kiemelt jelentőségűnek tartja lakóinak biztonságát a vírushelyzet tekintetében, ezért heti több alkalommal is a hajnali órákban közterület fertőtlenítést végez munkatársaival a település forgalmasabb pontjain. Boltok, közintézmények, egészségügyi épületek előtti járdák, kerítések, parkok, játszóterek, buszvárók kerülnek lepermetezésre. A kijuttatott hatóanyag teljesen biztonságos, emberi, állati szervezetre nem ártalmas, allergiás reakciót nem okoz, vírusölő hatását a felületeken fejti ki.
A kezelésektől függetlenül kérjük a lakosságot, hogy tartsák be a meghirdetett egészségügyi intézkedéseket.

Júniusban új önkormányzati rendelet született polgármesteri hatáskörben az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről. A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testület június 23-án rendkívüli ülést tartott. Döntés született arról, hogy a Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetését 2006 óta ellátó Kalmár István helyét 2020. július 1-jétől Módra Tamás veszi át. A képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy Önkormányzati hírek az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alpontra vonatkozóan, a Patika utca útburkolatának felújítása céljából. A pályázati projekt összege bruttó 26.699.388 Ft, amelyből az önkormányzati önerő 6.699.388 Ft. Lövétén 2020. június 9-én egy felhőszakadás következtében árvíz vonult át, ezért a képviselő- testület 200.000 Ft támogatásban részesítette Domaszék romániai testvértelepülését. Döntés született még az ISPA hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása érdekében – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével – létrejött konzorciumi megállapodás felmondásáról, amelynek célja a hulladékudvarral kapcsolatban kialakult problémák rendezése.
Dr. Németh László
szervezési és jogi csoportvezető

parlagfu2020-ban a parlagfű kelése az országban március végén, illetve április elején kezdődött. A tavaszi időjárást mindvégig a szárazság jellemezte. Az időjárás a parlagfű számára minden tekintetben kedvezőtlen volt: az alacsony hőmérsékletek és a száraz talaj miatt a parlagfű csírázása az átlagosnál lassabb, vontatottabb volt és az időjárás lassította a fejlődését is. A lokálisan lehulló kisebb mennyiségű csapadék hatására indultak be kisebb parlagfű kelési hullámok. A parlagfű jelentősebb kelése az ország nagy részén május közepére, végére esett, amikor csapadékosabb volt az időjárás. A csapadék eloszlása nem volt egyenletes, sokszor csak szórványosan, foltokban hullott nagyobb mennyiségű csapadék. Egész tavasszal jellemző volt a gyakori, erős északi, északkeleti szél, amely tovább szárította a talajokat és hátráltatta a növények fejlődését. A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, a kapás növényekkel elvetett és még gyomirtatlan táblákon, kiritkult táblarészeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon fordul elő.

47f54 00 gyermekklinika szeged w800A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a CS-06/NEO/3834-2/2020 számú, 2020. június 18-án kelt határozatában a korábbi kijelölését módosította, és 2020. június 18-tól 2020. december 31-ig a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központját (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) kötelezte a gyermekorvosi alapellátási ügyeleti feladatok ellátására.  A Járási Tisztifőorvos határozata változást nem eredményez, hiszen 2020. március 23-án 16.00 órától már egyébként is a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központja (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) látja el a Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat. Fentiekre tekintettel a Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelete (6720 Szeged, Szilágyi u. 7.) helyett, továbbra is a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. - Árvízi Emlékmű) látja el.

A hatósági kijelölés -egyelőre - 2020. december 31-ig szól!