A Település hírei

A képviselő-testület szeptember 22-én tartotta soros, nyílt ülését. Első napirendi pontként Domaszék egészségügyi helyzete szerepelt, amelyről dr. Kispéter Anett fogorvos előzetesen, írásban és a helyszínen, szóban is beszámolt.Dr. Kovács Zsuzsanna és dr. Kőrösi Gábor írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. A Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Józsáné Bánhidi Márta igazgató, Ótottné Greguss Éva nyugdíjba vonuló művészeti vezető és Pataki Ildikó művészeti vezető számoltak be a 2019/2020. tanév eseményeiről. Elfogadásra került a Kincskereső Óvoda 2019/2020. évi nevelési évéről készült beszámoló, illetve a 2020/2021. évi munkaterve.

Mint azt korábban is jeleztük, Domaszék Nagyközségi Önkormányzat DomArchív néven megkezdte a településünk archív dokumentum és képanyagainak bővítését, gyűjtését. Ennek a kezdeményezésnek egyik hozománya, hogy a helyi újságunk, a Domaszéki Hírmondó teljes kiadott példányai elérhetőek mostantól a lakosság számára a települési honlapon. Érdemes a régi példányokba beletallózni, hiszen Domaszék történéseit, fejlődését folyamatosan nyomon követte akkor is és most is a „kis újságunk”, és mindig izgalmas dolgokat rejt a múlt felidézése. Nagyon köszönjük Németh Lászlónak a kitartó gyűjtő munkáját, melynek segítségével össze tudtuk állítani a teljes eddig megjelent példányszámát a Domaszéki Hírmondónak a kezdetektől napjainkig.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),

BŐVEBBEN

Dr. Tihanyi Zala járási főállatorvos 2020. október 2. napján mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt méhegészségügyi települési zárlatot rendelt el.
Domaszék külterületén az 55-ös számú főúttól Délre, az E75-ös (M5) autópályától Keletre 1 km mélységig.
A zárlat alatt álló
a) településről tilos méheket, azok nyers mézét, virágport, propoliszt, betegségterjesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat bevinni.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a község határának elhagyása tilos,

Augusztusban két alkalommal tartott soron kívüli ülést a képviselő-testület. 4-én megtörtént a Domadent Kft. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása, amelynek értelmében szeptember 1-jétől a területi fogászati és iskolafogászati feladatokat dr. Kispéter Anett fogorvos látja el. A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségére Ótottné Greguss Évát, kuratóriumi tagoknak Ördög Istvánnét és Ördögh Anettet választották. Zárt ülésen született döntés Kispéter Géza volt polgármester szabadságmegváltása ügyében, illetve az óvodavezetői pozíció esetében Koczkás Orsolya ismételt kinevezését egyhangúlag fogadta el a testület. 14-én került sor a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának, valamint a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződésének módosítására.
Dr. Németh László szervezési és
jogi csoportvezető

eFOP-1.5.3-16-2017-00039 azonosító számon Befekt

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A

MÓRAHALMI JÁRÁSBAN

Megvalósítási helyszínek:

Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/családon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.