A Település hírei

Tisztelt Adózók!

Adócsoportunk hamarosan postázza a magánszemélyek részére a kommunális adó mértékváltásról szóló határozatokat, a befizetéshez szükséges csekkeket.
(hivatalos küldeményként, tértivevényes levélben)

Amennyiben átutalással vagy bankkártyával fizeti meg az adót, és – postai helyett – elektronikusan, ügyfélkapun keresztül szeretné a küldeményeket megkapni, arról a magánszemélynek nyilatkozatot szükséges tennie az alábbiak szerint:

1. A https://rendelkezes.gov.hu oldalon Ügyfélkapuval be kell jelentkezni.

2. A Kapcsolattartási Forma és Elektronikus kapcsolattartási Módok részben legalább a Helyi önkormányzatok sort meg kell jelölni.

3. Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre jelezze felénk. A levélben kérjük az érintett adózó nevét és adóazonosító jelét megírni, ezt követően tudjuk a rendelkező nyilatkozatát a központi rendszerből lekérni.

Adóhatóságunk által egyéni vállalkozóként és gazdálkodó szervezetként nyilvántartott adóalanyok részére a nyilatkozattól függetlenül továbbra is elektronikus úton történik az adóhatósági iratok kézbesítése.

Dr. Pálfi Tímea Ágnes

jegyző

Pályázati feltételek:

1.) A pályázaton részt vehetnek:

  • lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év állandó, bejelentett lakással rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel rendelkező munkáltatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés)

2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).

3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók:

  • akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér (37.020,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,

  • akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,

  • aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életében nagyobb szerepet vállal,

  • aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés b) pont).

5.) Amennyiben a pályázó közérdekű lakás esetén kérelmező bármely jogcímen történő pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés).

6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2023. április 6. napján.

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh László hatósági és igazgatási előadónál kell benyújtani személyesen (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), 2023. március 9-én 17:00 óráig.

Pályázati adatlap

8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. március 28. Az eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.

9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.

10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

Domaszék, 2023. január 26.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester

MI 20230119 kozeli

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a magas patogenitású madárinfluenza betegség miatt Domaszék település közigazgatási területén elrendelt felügyeleti (megfigyelési) körzetet feloldja 2023. január 19. napjától a mellékelt térkép alapján.

Köszönjük a lakosságnak a járvány megfékezése érdekében tanúsított közreműködését!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. november 29. napján tartott ülésén a képviselő-testület megszavazta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását, amelynek értelmében 2023. január elsejétől a kommunális adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként:

a) belterületen, a beépítetlen építési telek kivételével: 8.000,- Ft
b) külterületen: 4.000,- Ft
c) beépítetlen belterületi építési telek esetén: 20.000,- Ft.

A rendelet hatályos szövege az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:  https://or.njt.hu/eli/v01/726544/r/2015/12 

Tisztelettel:

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.   TOVÁBB  

Az önkormányzati ASP korszerű e-közigazgatási szolgáltatásokat biztosít a helyi lakosság és a vállalkozások számára. A rendszer népszerűségét jól mutatja, hogy az E-önkormányzat portál regisztrált felhasználóinak száma már meghaladta az egymilliót.

Az önkormányzati ASP segítségével az állampolgárok és a vállalkozások korszerű, egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, a helyhatóságok számára pedig olyan rendszer áll rendelkezésre, amelynek kiépítése és üzemeltetése nem igényel ráfordítást a helyi költségvetésből.

Az állampolgári ügyintézés helyszíne az  E-önkormányzat portál  (OHP), amely bárki számára elérhető. Bejelentkezést követően választhatja ki az ügyfél azt az önkormányzatot, amelynek elektronikus ügyintézési szolgáltatásait igénybe kívánja venni. Amennyiben nem saját néven, hanem más személy vagy szervezet képviseletében kíván elektronikusan ügyet intézni, a SZEREPKÖRVÁLTÁS funkcióval megteheti.

Az E-önkormányzat portálon a felhasználók az alábbi ügyintézési lehetőségek közül választhatnak:  TOVÁBB 

MI 20221107 kozeli

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság Domaszék település teljes közigazgatási bel- és külterületére megfigyelési körzetet rendel el a mellékelt térkép alapján.

A terület határán a fő közlekedési utakon "Megfigyelési körzeti zárlat madárinfluenza miatt"   TOVÁBB 

A Domaszéki Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működéssel kívánja a rezsiemelkedés által okozott kiadásokat csökkenteni, ennek következményeként az alábbiakban felsoroltak szerint fogadja a hivatal az ügyfeleit november 2-től megváltozott munkarendben:

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00-16.00

kedd: 8.00-12.00

szerda:8.00-16.00

csütörtök: 13.00-16.00

péntek: ZÁRVA

Megértésüket köszönjük!