A Település hírei

LOGO

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várják a helyi népszámlálási felelősök – a polgármesteri hivatalok jegyzői, illetve a közös önkormányzati hivatalok jegyzői – a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.  TOVÁBB 

MI 20220624 nyugat

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a magas patogenitású madárinfluenza megállapítása miatt Domaszék település közigazgatási területén elrendelt védőkörzetet feloldja, és felügyeleti (megfigyelési) körzetté nyilvánítja 2022. június 24. napjától a mellékelt térkép alapján  TOVÁBB 

A májusi, soros ülését 24-én tartotta a képviselő-testület, ahol meghallgatták a Szegedi Járási Hivatal, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatóját, majd elfogadták a Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Szociális Szövetkezet 2021. évi pénzügyi beszámolóját. Baloghné Harcsás Zita lemondása miatt a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság új tagjának Vajda Zoltán Ferencnét választották, aki az ülésen esküjét is letette. Az önkormányzati adóhatóság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását követően a képviselők módosították a 2021. évi költségvetést és a vagyonrendeletet. A 2021. évi zárszámadás elfogadását követően döntöttek a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérleti jogáról, illetve pályázatot írtak ki az időközben megüresedett, 15/D/1. szám alatti lakásra. A testület elfogadta a domaszéki bölcsőde áthelyezését a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei között, majd döntött lakossági kérelem, polgármesteri cafetéria-juttatás és civil szervezet kérelme tárgyában is. A képviselők módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot is, amelynek keretében a Polgármesteri Hivatal belső szervezete is változott. Az elmúlt időszak eseményeivel foglalkozó  TOVÁBB 

Április 26-án közmeghallgatással egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülésre került sor a megújult Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületében. A lakossági fórumon elhangzottakról külön cikkünkben olvashatnak, ahogy az utána elfogadott, új környezetvédelmi rendeletről is. A rövid tanácskozáson a testület döntött még a Domaszéki Kincskereső Óvoda Alapító Okiratának módosításáról, amelynek értelmében az intézmény férőhelyeinek számát 190 főre emelik, illetve egy gumikerekes forgókotró beszerzési eljárásának elfogadásáról, amely nagy szolgálatot tehet a jelenleg is zajló útépítések mellett a mindennapi településüzemeltetési feladatok ellátásában is.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. május 24. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó

iskola

Az iskola felszereltsége teljes mértékben megfelel a modern kor elvárásainak, hiszen technikai adottságai minden igényt kielégítenek. A gyermekek felújított tantermekben tanulhatnak, melyek többségében a digitális oktatási   TOVÁBB 

Március 22-én tartotta soros ülését a képviselő-testület, amelyen meghallgatták Szetey András beszámolóját az iskolai étkezéssel kapcsolatban felmerült problémákról, amelyek időközben rendezésre kerültek. Elfogadták a Szegedi Rendőrkapitányságnak a Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében a 2021. évben tett intézkedésekről szóló beszámolóját, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámolóját, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót, illetve a 2021. évi belső ellenőri jelentést. A testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi összesített Közbeszerzési Tervét, valamint döntött a Dankó Pista tér 15/B/1. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti jogáról, illetve új pályázatot írt ki a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérleti jogára. Döntés született az útépítési hozzájárulás megfizetése alóli mentességi kérelmek ügyében, valamint szükségessé vált két civil szervezet esetében a támogatásukról szóló határozat módosítása. Március 30-án még soron kívüli testületi ülésre is szükség volt, mert haladéktalanul döntést kellett hozni az útalaphoz szükséges anyagbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés eredményének elfogadása tárgyában. A képviselők jóváhagyták a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat és a Szegedi Tankerületi Központ közötti megállapodást az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésére, illetve elfogadták a támogatási megállapodást Mórahalom Városi Önkormányzat és Domaszék Nagyközségi Önkormányzat között a Nagyszéksós-tavi kerékpárút III. ütem tervezési költségének támogatására.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat / Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető.
dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

domaszek70
Alapításának 70. évfordulóját ünnepli Domaszék 2022-ben. A nagyközségi önkormányzat ez alkalomból egy kezdeményezést indít, amelynek keretében a település kulturális értékeire próbálja irányítani a domaszékiek és a település iránt érdeklődők figyelmét. A Domaszék70 elnevezésű kezdeményezés egyik különlegessége, hogy egész évben jelen lesz a domaszékiek mindennapjaiban, ugyanis a szervezők hónapról hónapra készülnek ismeretterjesztő anyagokkal, programokkal, illetve megjelenésekkel, amelyek középpontjában Domaszék történeti és kulturális értékei állnak majd.  Domaszék története színes és fordulatokban gazdag, és bár községként 1952-ig tekint vissza, a település máig tartó fejlődése több évszázados folyamat eredménye. Ennek kapcsán új rovat indul például közéleti folyóiratunkban, a Domaszéki Hírmondóban, amely érdekes, olvasmányos formában dolgozza fel településünk történetét a kezdetektől egészen a legutóbbi évtizedekig ; új értékkel bővül a települési értéktár ; emblematikus örökségünk, a viharharangok és az  útmenti keresztek felújítása kerül kezdeményezésre , emellett vasútmúzeumi látogatással  és még sok más izgalmas élménnyel és tartalommal készül 2022-ben a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat. A jeles évforduló hivatalos ünnepsége a Domaszéki Falunapok lesz július 22-23-án. Cél a települési értékek és identitás – úgy mint az épített örökségek, környezeti adottságok és a közösségi szellem – gondozása és széles körű ismertetése. A kezdeményezéshez szabadon csatlakozhat mindenki, aki kedvet érez ahhoz, hogy bármilyen formában segítse a helyi kulturális értékek népszerűsítésének ügyét.