A Település hírei

vizesarok

A Domatisz Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csapadékos időszak eljövetelével különösen fontos a vízelvezető árkok rendben tartása. A vonatkozó jogszabály és a mindenkori gyakorlat értelmében az árkok – ahogyan a járda és az úttestig tartó zöldterület – tisztítása és rendben tartása az ingatlantulajdonos feladata. A  rendben tartás elmaradása, vagy nem megfelelő elvégzése könnyen előidézheti a hordalékok és ezzel együtt a kellemetlenségek felgyülemlését. Ezen felül a Domatisz Kft. vállalja, hogy a tavaszi időszakban minden évben elvégzi a település csatornahálózatának tisztítását. Fontos tudni, hogy az egyes utcákban lévő árkok folyásfenék-szintje nem a terepszinthez igazodik, hanem a saját befogadójához. Így egy láncként felépülő, nyomvonalas rendszert kapunk. A mélyebb árkoknak természetesen a rézsűje is szélesebb. A rendszer kapacitását a tervezők a tervezést megelőző 10 éves átlag vízhozamra tervezték. Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékra tervezni nem lehet, hiszen így az egész utca egy nagy csapadékvíz-elvezető csatornából állna. Ez a kialakítás a település természetes vízmegtartását is elősegíti, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vízelvezető rendszer a funkcióját megfelelően látja el.

A települési csatornahálózat fenntartásával kapcsolatos lakossági kötelezettségek az alábbiak:
A csatornába hullott faleveleket és a fűnyírásból keletkezett növényzetet rendszeresen el kell távolítani!
🚫 TILOS a csatornapartokat, rézsűket gyomirtózni, mert növényzet nélkül a csatorna könnyebben bemosódik!
🚫 TILOS bármilyen félfás vagy fás szárú növénnyel beültetni, mert a gyökérzet rongálja a partfalat és akadályozza a karbantartási munkákat!
🚫 TILOS a csatornába lombot, avart és bármilyen más szerves vagy szervetlen hulladékot elhelyezni, mert eltömődést okozhat!
🚫 TILOS folyékony hulladékot, esetleg veszélyes hulladékot (pl. permetlé, takarítószer, felmosóvíz stb.) beleönteni, mert az jelentős környezetszennyezést okozhat!

Kérjük a lakosságot a fentiek megértésére és figyelembe vételére.

madarA nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán 2021. november 21-én a Csongrád-Csanád megyei Zsombó település külterületén található pecsenyekacsa telepről származó mintából magas patogenitású madárinfluenza (H5N1) vírus került kimutatásra. Az országos főállatorvos azonnali intézkedésként már a gyanú alapján elrendelte az érintett állomány felszámolását és a járványügyi nyomozást. Az ún. jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és a védekezésre vonatkozó szabályokat a Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete, a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályait a 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet állapítja meg, ezek alapján a kitörés körül a 3 km-es védő és a kockázatértékelés alapján meghatározott megfigyelési körzetek felállításra kerültek. TOVÁBB 

kormányablakbusz

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2021. november 9. napjától határozatlan ideig szünetel a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat ("kormányablakbusz") ügyfélfogadása. Továbbá a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton - a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében - kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2021. október 12-én soron kívüli ülést tartott a képviselő-testület, amelyen elfogadásra került az új közművelődési rendelet. Dr. Temesvári Klára gyermekorvos feladatellátási szerződése december 31-én lejár, ennek 2022. március 31-éig tartó meghosszabbításához is hozzájárult a testület. 2 önkormányzati és 1 magántulajdonú ingatlan cseréjéről is döntés született, illetve elfogadásra került a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javítóÖnkormányzati Társulás 2020. évi szakmai beszámolója és költségvetési beszámolója, valamint a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi szakmai beszámolója, illetve költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása. Az október havi soros képviselő-testületi ülést a közmeghallgatással egybekötve, október 26-án, a Domaszéki Sportcsarnokban tartotta a grémium. Az itt elhangzottakról külön cikkben számolunk be. Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-estületi ülés tervezett időpontja 2021. november 23. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezető

NTAK nagy

Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében – minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles 2021. november 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott – a vendéglátó szoftver alkalmazásával –   TOVÁBB