kozter.jpg

A testület a munkaterve alapján 2015. április 23-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontokat vitatták meg:

1. Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete
2. Domaszék egészségügyi helyzetének értékelése
3. Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató4. Domatisz Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója
5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
6. Az önkormányzat 2014. évi költségve tésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása
( zárszámadás )

7. 2014. évi belső ellenőri jelentés megvitatása
8. Döntési javaslatok
9. Polgármesteri jelentés
A 10. napirendnél, zárt ülés keretében személyi jellegű döntések születtek. A 8. napirendnél, a döntési javaslatoknál az alábbi fontosabb döntéseket fogadták el a testületi tagok: 3 pályázat benyújtásáról döntöttek: 2 db terepjáró gépjármű és egy kisbusz beszerzéséről. A 6. osztályos általános iskolai tanulók részére, a kötelező erdei iskolai oktatás lebonyolításához, 36 gyermek részére, fejenként 3.000 Ft támogatást szavaztak meg a testületi tagok. A Medicopter Alapítvány részére 20.000 Ft támogatás biztosítását hagyták jóvá. Az önkormányzat döntött a Dózsa Gy. u. 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, értékbecslés alapján 6 millió Ft vételár mellett. Elfogadták a Domaszéki Sportkör 2014. évi támogatásának pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját. A következő soros képviselő-testületi ülés 2015. május 28-án, 14.00 órakor kezdődik a hivatal tanácstermében!


Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő