kozter.jpg

Elfogadták a szociális ellátórendszer működéséről szóló beszámolókat, mégpedig az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény és a Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló előterjesztéseket.

2015. március 26-án tartotta a képviselő-testület soros ülését. Az alábbi fontosabb döntések születtek: elfogadták a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját, ahol tájékoztatást kaptak a testületi tagok, hogy mivel Domaszéken nincs szabályozva a belterületi tűzgyújtás, így tilos a belterületen tüzet gyújtani, külterületen is csak a Kirendeltség engedélyével lehet. Elfogadták a szociális ellátórendszer működéséről szóló beszámolókat, mégpedig az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény és a Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló előterjesztéseket.

Ezen az ülésen meghatározták a helyi civil szerveztek 2015. évi pénzügyi támogatását. Döntési javaslatok keretében egy önkormányzati tulajdonú földterület eladásának kérdését elnapolták, jóváhagyták 2015. április elsejével a vízterhelési díjakat, elfogadták a 2015. évi közbeszerzési tervet. Elfogadták a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény és TVI Kft. lakossági és közületi vízdíjtartozásának Domaszék  Önkormányzat részére történő engedményezését, a Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány alapító okiratának módosítását, az egyik önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának a meghosszabbítását. Az ülés vége felé a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész vásárlásának elutasítása mellett döntött a testület. A következő soros ülés 2015. április 23-án 14.00 órakor lesz a hivatal tanácstermében.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő