legifoto.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

A fogyasztókat segíti az az uniós jogszabály, amely Magyarországon is általánossá válik, így egy erős fogyasztóvédelmi irány felé mozdul el a jogalkotás. Ennek keretében a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a vállalkozásokkal szembeni vitás ügy bírósági eljáráson kívüli egyszerű, gyors és ingyenes rendezésére. Az új szabályozás tehát így a fogyasztók és vásárlók biztonságát erősíti. Az eljárás során a vállalkozás köteles a fogyasztó által benyújtott panaszra írásbeli választ adni, továbbá a testületi meghallgatáson személyes képviselő részvételét biztosítani. Amennyiben ezt a vállalkozás nem teszi lehetővé, abban az esetben bírság kiszabására kerül sor. Magyarországon 16 éve működnek békéltető testületek a fővárosi és megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett. Ezek az országszerte, minden megyében és a fővárosban is elérhető, független szervezetek azért jöttek létre, hogy gyors és ingyenes vitarendezési lehetőséget nyújtsanak a  fogyasztók részére. A testületek alapvető célja, hogy az emberek és a cégek közötti reklamációs ügyekben minél hamarabb egyezségre jussanak. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a testület határozatot hoz, amelyet a cégnek a megszabott határidőn belül teljesítenie kell. Ennek elmaradása esetén végrehajtási eljárás kezdeményezhető. Ezzel elkerülhetőek a hosszadalmas bírósági eljárások, és ha az igény jogos, a fogyasztó is könnyen és gyorsan kapja vissza a pénzét, vagy részesül egyéb kompenzációban. A békéltető testületek iránti bizalom folyamatosan nő: míg 2006-ban 3542 üggyel fordultak hozzájuk az állampolgárok, 2014-ben már több mint   10 000 reklamációt kezeltek. A tavalyi évben a vállalkozások 75 %-a együttműködött a békéltetőtestület vitarendező eljárásában, remélhetőleg az új szabályozások és az egyszerűsített eljárásrend még több vállalkozás együttműködését segíti elő.

Az állampolgárok és a vállalkozások közötti megegyezésre törekvő vitarendezési fórumok eredményes működését ezért a Kormány még hatékonyabbá teszi, ezzel is erősítve a magyar fogyasztók jogainak védelmét. A törvénymódosítás a panaszosokkal való aktív kommunikációra kötelezi a cégeket. Előírja, hogy a vállalkozás a fogyasztó által benyújtott panaszra köteles írásbeli választ küldeni, amelyben felhívja a figyelmet a békéltető testületek, mint vitarendező fórumok lehetőségére is. A cégnek emellett a testületi meghallgatáson biztosítania kell az egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét. Ha a vállalkozás megsérti ezt az együttműködési kötelezettséget, a fogyasztóvédelmi törvény alapján bírságot szabnak ki rá. Ugyanakkor a együttműködő vállalkozások számára a békéltető testület általi problémarendezés semmilyen plusz terhet nem jelent, és nem éri őket sérelem. Ez az alternatív vitarendezési fórum jelentősen egyszerűsíti a fogyasztók érdekérvényesítését, amellyel az eljárási idő az ügy jellegétől függően 3-4 hónapra rövidül le. Ez az éveken át tartó bírósági eljárásokhoz képest nagy változást jelent.

A tervezet előírja a békéltető testületek számára, hogy naprakész, az eljárásukat részletesen ismertető és könnyen hozzáférhető információkkal ellátott honlapot működtessenek. Az állampolgárok így a jövőben kérelmeiket online is benyújthatják, továbbá fogyasztói jogaikról könnyebben, átláthatóbban tájékozódhatnak.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)