legifoto2.jpg

A képviselő-testület 2015. február 26-án tartotta soros ülését. Az alábbi fontosabb döntéseket hozták: Megvitatták a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolókat. A Domaszéki Sportkör beszámolójának a megvitatását a következő soros ülésre elnapolták. Elfogadták az Alföldvíz Zrt. képviselőjének a tájékoztatóját a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról. Elfogadták a Domatisz Nonprofit Kft. és az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Az egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosult a szociális ellátásokról szóló törvény változása miatt. Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe került. A helyi rendeletből még kikerült a lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás is. A lakásfenntartási támogatás helyett „Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás”-t lehet igényelni a hivatalban március 1-től (A jogosultsági feltételek teljesülése esetében a támogatás egységesen ingatlanonként 4.000 Ft/hónap). A közismert néven: temetési segély (kisebb módosítással), önkormányzati segély, kamatmentes kölcsön, krízis segély a továbbiakban is hasonló feltételekkel igényelhető. A méltányossági közgyógyellátás megszűnése miatt települési támogatás állapítható meg gyógyszerköltségek (gyógyászati segédeszköz) fedezése céljából, melynek maximális összege alkalmanként 10.000 Ft, amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak. Több ponton módosult az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (a rendelet egységes szerkezete a www.domaszek.hu) honlapon olvasható. A döntési javaslatok között több társulási megállapodás módosítását hagyták jóvá, egy domaszéki lakost jelöltek bírósági ülnöknek, a napelemes rendszer kiépítéséhez az önerő biztosításáról döntöttek, mely összesen  1.888.998 Ft. Tájékoztatást kaptak a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program előrehaladásáról. A projekt megvalósítási határideje 2015. szeptember 30.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő