domaeszek_kepeslap_2005.jpg

A szociális támogatási rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás az ellátások biztosítása területén átalakul: Ennek egyik eredménye az, hogy a szociális ellátási rendszer kiszámíthatóbb, átláthatóbb, biztonságosabb lesz, valamint az állam nagyobb részt vállal a feladatellátásban, mint korábban. Az állam az ellátásokat közvetlenül juttatja el a jogosultakhoz, így a pénzek kifizetése a továbbiakban nem függ az önkormányzatok esetleges pénzügyi problémáitól.

A támogatások folyósítása egyszerűbb lesz. A kifizetések útvonala, amely korábban az Állam - Kincstár - Önkormányzat - Jogosult lépcsőkből állt, lerövidül, és helyette az érintett – a Kormányhivatal útján – közvetlenül az államtól kapja az ellátást. Átláthatóbb lesz az elszámolás, egyszerűbb az eljárás, csökken a pénzügyi bürokrácia. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

 

•  a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

• az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Fontos tudni, hogy ez egy új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá.)


A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultjai a 2015 márciusában esedékes kifizetéseket még a települési önkormányzatoktól kapják az eddig megszokott formában. 2015 áprilisától az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére, így a 2015 áprilisában esedékes támogatások vagy postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással kerülnek folyósításra.

 

Az aktív korúak ellátása keretében a járási  hivatalokhoz 2015. március 1. napjától átkerülő ellátások szabályai: Az aktív korúak ellátásának a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás minősül. Aktív korú az a 18. életévét betöltött személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be. vtámogatás:

1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás. 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyt igénybe vevő személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak azok, akik a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatban vállalják az együttműködést Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít meg továbbá a járási hivatal 2015. március hó 1. napjától, ha a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

2. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás új ellátásforma, amelyre a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá. Az újonnan bevezetendő ellátásban a szociális törvény szabályai szerint egyrészt az egészségkárosodottak másrészt a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók fognak részesülni. Egészségkárosodottak az minősül, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, valamint aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, továbbá aki vakok személyi járadékában, illetve, aki fogyatékossági támogatásban részesül. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátás havi összegének számítása a rendszeres szociális segélynél alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy az ellátás az öregségi  nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet. Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak azok az ellátások, amelyeket már most is a járási hivatalokban lehetett igényelni: Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

 

1. alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
2. időskorúak járadéka,
3. alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
4. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.


Csongrád megyében a foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatos ügyek elbírálását a járási munkaügyi hivatalok munkatársai fogják
ellátni. Ennek köszönhetően az érintett ügyfelek teljes körű, komplex szolgáltatásban részesülnek, hiszen a munkaügyi hivatalok munkatársai az
ügyintézés során a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe venni kívánó, álláskereső ügyfelek részére az ügyintézés során akár a  végzettségüknek megfelelő munkalehetőséget is kínálni tudnak. Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő egészségkárosodási és  gyermekfelügyeleti támogatással, valamint a továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos ügyek elbírálását a járási hivatalok hatósági osztályai bonyolítják le. Az ügyfélfogadás a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátás esetében Csongrád megyében minden járási hivatal székhelyen (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, Csongrád, Mórahalom és Kistelek  településeken) egységesen, az alábbiak szerint alakul:


Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00


SZEGED


A szociális ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, alanyi ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra  való jogosultság) ügyében – a Szegedi Járási Hivatalnál – 6724 Szeged, Huszár u. 1. szám alatt fogadják a tisztelt ügyfeleket. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás ügyben az alábbi telefonszámok hívhatók, és az alábbi ügyintézők fogadják az ügyfeleket:

 

Ügyintéző neve Telefonszám

 

Szabóné Török Ildikó 561-620
Szanka Csilla 561 620
ügyfélszolgálat 680-092
ügyfélszolgálat 680-065


Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ügyében – a Szegedi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél - 6722 Szeged, Bocskai utca 10-12. szám alatt az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

 

Ügyintéző neve Telefonszám

 

Ördögh Gézáné 62/561-561/612
Dr. Juhász Tibor 561-561/611
Czimbalmosné N. Ildikó 561-561/610
Sári Réka 561-561
Fekete Melinda 561-561
Lajosné Hegedűs Tímea 561-561
Jancsi Andrea 561-561
Dönci Ilona 561-561


Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a fent meghatározott helyszíneken felül a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátásra – így az újonnan átkerülő ellátásokra, valamint a már korábban is járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokra - vonatkozó kérelmeket be lehet nyújtani a kérelmező lakcíme szerinti polgármesteri hivatalánál, kormányablaknál, valamint a települési ügysegédnél is. A benyújtott kérelmek elbírálása minden esetben a járási hivatalok hatósági osztályán, illetve a járási munkaügyi hivatalokban történik.


Csongrád Megyei Kormányhivatal