domaeszek_kepeslap_2005.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

Közterület használatA közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet személyesen vagy a letölthető formanyomtatványon az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt lehet benyújtani.

A közterületek használati díja

1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)

300 Ft/m2/év

2 A Teleház udvarán történő alkalmi és mozgóárusítás

200 Ft/m2/nap

3 Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

Max. 30 napig

500 Ft/nap/db

4 Személygépkocsi

Max. 30 napig

500 Ft/nap/db

5 Teher-és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére

Max. 30 napig

500 Ft/nap/db

6 Építési munkával kapcsolatos építőanyag-és törmeléktárolás, állványelhelyezés

-

  Önerős magánlakás építésnél: (sávonkénti időszakos emelkedő mértékű)

-

  - 30 napon belül

-

  - 6 hónapig

10 Ft/m2/nap

  - 6 hónapon túl

20 Ft/m2/nap

  - egyéb esetekben

-

7 Alkalmi és mozgóárusítás

200 Ft/m2/nap

8 Vendéglátóipari előkert

50 Ft/m2/hó

9 Forgósok, cirkuszi mutatványosok:a.) a rendezvény előtti és utáni napokonb.) a rendezvény napján

50 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap

10 Önálló hirdetőberendezések, táblák díja:a.) utcanévtábla alatti , azonos nagyságú hirdetőtáblab.) központi hirdetőállványon elhelyezett reklámtábla

500 Ft/hó

1.000 Ft/m2/hó

Az eljárás jogi alapja: Domaszék község képviselő testületének 4/2000 (II.25.) önkormányzati rendelete

NYOMTATVÁNY

Kérelem

Az eljárás jogi alapja: Domaszék Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (V.18.) közterületek használatáról szóló rendelet.

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., Pénztár

Pénztári befizetés: Tombácz Zoltán

Tel.: 62 / 284-011 / 119 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénztári nyitvatartási idő:

Hétfő: 8.00-12.00

Szerda: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

Domaszék belterületén szennyvízelvezető rendszer, és központi vízhálózat üzemel. A bekötésekre a lakosság 90%-a befizette a közműfejlesztési hozzájárulást. A maradék 10%-ot az új bekötések jelentik, melyekre az alábbi szabály vonatkozik:
A víz- és csatornahálózat a helyi közcélú víziközmű törzshálózat és bekötövezeték, továbbá a közműnek minősülő elválasztórendszerű zárt belvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat.
1. A lakossági fogyasztó és a nem gazdálkodó szervezet az általa kért új bekötés megvalósításához, a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a szolgáltató által meghatározott, lekötött kapacitásra 1 m3/nap egységenként 100.000.- Ft ivóvíz-közmű fejlesztési hozzájárulást, illetve 200.000.- Ft szennyvízközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni az Önkormányzat számára.
2. Gazdálkodó szervezet / vállalkozás - közület /az általa kért bekötés megvalósításához, a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, a szolgáltató által meghatározott, lekötött kapacitásra 1 m3/nap egységenként 180.000.- Ft + ÁFA ivóvíz-közmű fejlesztési hozzájárulást, illetve 280.000.- Ft + ÁFA szennyvízközmű-hozzájárulást köteles fizetni az Önkormányzat számára.
A vízbekötés és a szennyvízhálózatra történő csatlakozásra az igazolást személyes megjelenéssel lehet igényelni, miután a kérelmező megfizette a fenti fejlesztési hozzájárulást. Az eljárás megindításának első foka, a kérelmező nevére kiállított közterület használati engedély.
Az eljárás jogi alapja: a víziközmű-hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 160/2012.(VI.1). Kt.határozat

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., Pénzügyi csoport
Ügyintéző: Pénzügyi csoportnál Polgármesetri Hivatal, Műszaki ügyintéző

Tel.: 62 / 284011 / 116 ; 62 / 284011 / 115

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda:8.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00

A temető fenntartója a Domaszék Községi Önkormányzat. A temető üzemeltetéséről gazdasági társasággal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.
Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, egyházi vagy világi szertartás szerint:
a) hamvasztásos temetés esetén az urnában helyezett hamvak temetési helye, használati ideje és a használati díja:
urnafülke (kolumbárium) 10 évre 15.000.- Ft
urnasírhely 10 évre 15.000.- Ft
urnasírbolt 20 évre 30.000.- Ft
Az urna a koporsós helyre rátemethető.

b) koporsós temetés esetén a temetési helye, használati ideje és a használati díja:
egyes sírhely 25 évre 10.000.- Ft
kettős sírhely 25 évre 20.000.- Ft
sírbolt 60 évre 70.000.- Ft
Kérelmet személyesen vagy a letölthető formanyomtatványon az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt lehet benyújtani.
Az eljárás jogi alapja: Domaszék Községi Önkormányzat a köztetmető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (V.18.) Kt. rendelet.

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., Pénztár
Ügyintéző: Tombácz Zoltán

Tel.: 62 / 284011 / 119

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Pénztári nyitvatartási idő:
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 13.00-16.00
Péntek:8.00-11.00

 

Temetőgondnok Rutai László, ügyfélfogadási ideje hétköznap 8.00 - 9.00.

Domaszék Községi Önkormányzat tulajdonában lévő fecskeház és költségalapú lakás bérbeadására pályázhatnak, amennyiben pályázati kiírás van érvényben:

Pályázati feltételek:

1.) A pályázaton részt vehetnek:

- önálló lakástulajdonnal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőtakarékossági szerződést kötnek,

- az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai,

legalább két éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Domaszéken, vagy domaszéki munkáltatónál

- munkaviszonyban állnak.

- bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki a 35. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásáig, kereső tevékenységet folytat, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek összege legalább 10.000 Ft/hó.

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

- a rendeletben előírt legkisebb lakbér (17.840,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,

- aki kereső tevékenységet folytat és/vagy házastársa, élettársa kereső tevékenységet folytat,

- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van.


Az eljárás jogi alapja: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001 (VI.20.) Kt. rendelet.

NYOMTATVÁNY

Pályázati adatlap

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., Pénzügyi csoport

Ügyintéző: Tombácz Zoltán

Tel.: 62 / 284-011 / 119 m.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00