legifoto2.jpg

Kispéter Géza polgármester a közmeghallgatás keretében beszámolt az előző évi munkáról, megnyert pályázatokról, falufejlesztési elképzelésekről, majd a Strabag Zrt. képviselőjének tájékoztatóját hallhatták a Bajai út szélesítéséről, körforgalom és a kanyarodó sáv építéséről. A közmeghallgatás végén pedig a lakosság hozzászólásai, kérdései következtek. Kispéter Géza polgármester először beszámolt az intézmények működéséről (bölcsőde, óvoda, iskola, sportcsarnok, családsegítő szolgálat), majd az előző évben megnyert pályázatokról.

- Elmondta, hogy „Fedett terméktér kialakítása címmel” 4.320.000 Ft támogatást nyertek, mely egy 15x20 méteres sátort jelent, mely széles körben alkalmazható települési rendezvények lebonyolítására.

- A tanyafejlesztési program keretében a pályázati forrás lehetővé tette, több, tereprendezésre alkalmas gép beszerzését is. Az elnyert támogatási összeg bruttó 5.583.555 Ft, melyhez az Önkormányzat 10%-os önerőt biztosított.

- „Domaszéki sportlétesítmények fejlesztése” címmel a kerékpárút kihasználtságát és népszerűségét segítő pályázat keretében 28 db  kölcsönözhető kerékpárral lett gazdagabb az önkormányzat, melyhez tároló helyiséget is nyertek és a kerékpárútnál több helyen pihenőhelyek is kiépültek.
- A Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesülete a DomaszékTV fejlesztésére 2 827 000 Ft támogatást nyert 100 %-os intenzitás mellett. Elindult a DomaszékTV szerkesztett műsorának sugárzása havi egy alkalommal.
- Önkormányzatunk, és a szegedi kistérséggel együttműködve egy-egy új tanyagondnoki terepjáró gépjármű beszerzésére nyújtott be pályázatot, mely által 2 db Skoda Yeti, diesellel lett gazdagabb a tanyagondnoki szolgálat. Kispéter Géza polgármester beszámolt a megvalósulás alatt lévő pályázatokról.
- A Környezet és Energia Operatív Program keretében „Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése” címmel Röszke Önkormányzatával közösen egy pályázat került benyújtásra. A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra, bővítésre kerül a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében.

- „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt keretében részt vesz Domaszék is további 9 településsel együttműködve. Jelenleg hálózatbővítés zajlik a kiskertekben, rekonstrukciós munkák a belterületen, a kútfúrás és a vízmű gépház építése is rövidesen elkezdődik. A projektnek köszönhetően szűrőkonténer működése nemsokára feleslegessé válik, mivel a vízcsapból is megfelelő minőségű ivóvíz fog folyni. A projektzárás 2015. második félévében várható.
- „Napelemes rendszer telepítése Domaszék településen” címmel 49 996 715 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A fejlesztéssel érintett önkormányzati intézmények: a polgármesteri hivatal, az általános iskola, a sportcsarnok, az óvoda a bölcsődével együtt. Remélhetőleg a napelemes rendszer kiépítése az áramszámlát ellensúlyozza majd az intézmények esetében.

Kispéter Géza polgármester beszámolt a  benyújtott, de nem nyert pályázatokról is, majd ezt követően a falufejlesztési elképzelésekről. Az önkormányzat a fejlesztési elképzelését2014-2020-as időszakra már 2013-ban benyújtotta az illetékes szervezetekhez, melyek közreműködésével kerülnek szétosztásra az Unió által és a hazai forrásokból biztosítandó támogatások. A benyújtott tervek között szerepel:
• az iskola, óvoda, bölcsőde bővítése és korszerűsítése, gyermekétkeztetés kialakítása az intézményekben,
• belterületi földes utcák aszfaltozása; meglévő aszfaltos utak felújítása; stratégiai fontosságú külterületi földutak aszfaltozása,
• ipari park létrehozása,
• a közintézmények infrastruktúrájának fejlesztése, az épületek korszerűsítése,
• időskorúak bentlakásos rendszerű ellátásának támogatása,
• belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer további burkolása; külterületi csatornák fejlesztése és tulajdonjog rendezése; hatékony vízgazdálkodás kialakítása (vízvisszatartással),
• kulturális értékeink és hagyományaink megóvására, megismertetésére irányuló fejlesztések (rendezvények, turizmus, kulturális  együttműködések),
• mezőgazdasági feldolgozó és felvásárló üzem létrehozása,
• kis-erőmű kiépítése; termál fűtés lehetőségének kiépítése; biomassza hasznosítás megteremtése,
• ivóvízminőség-javítás befejezése; a tanyás ingatlanok, kiskertek egészséges ivóvízzel történő ellátása (törpe vízművek),
• hűtőház, raktár, átvevő telep kiépítése,
• helyi piac kialakítása, fejlesztése.
A fejlesztési elképzelések, a lakosság igényeinek összehangolásával kerültek továbbításra, hiszen az Önkormányzat fő célja, az itt élők életminőségének, életkörülményeinek folyamatos javítása, a vidéki életmód előnyeinek és értékeinek megőrzésével együtt.


Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő