domaeszek_kepeslap_2005.jpg

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmányi eredményű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz/felsőoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.

Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú projekt keretében kerül sor.

Pályázatot nyújthatnak be azok a 10-28 éves fiatalok, akiknek állandó lakhelyük Domaszéken van, általános iskolai, középiskolai, vagy felsőoktatási intézmény tanulói. Tanulmányai során a pályázat benyújtását megelőző utolsó tanévben kimagasló tanulmányi eredményt értek el.

Az ösztöndíj pályázat bírálati szempontjai: hátrányos helyzet, közösségi szerepvállalás, kiemelkedő sport, vagy más kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.

Az ösztöndíj összege két tanulmányi félévre, 10 hónap időtartamra (szeptembertől júniusig) félévente, a támogatott pályázatok számától függően legfeljebb havi bruttó 15.000, -Ft, amely a pályázat benyújtását követő félévtől, de legfeljebb két félévig jár.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „EGYENLŐ ESÉLLYEL”

PÁLYÁZATI ŰRLAP

A pályázatoknak az Domaszéki Polgármesteri Hivatalba 2018. július 31. napjáig kell beérkeznie.

 

Információ Kószó Cecíliától az alábbi telefonszámokon kérhető:

62/284-011 (124 mellék) vagy a 30/338-2162