legifoto.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

Domaszék Község Önkormányzatának

Képviselőtestülete

5/2007 (II.19.)

Kt.

r e n d e l e t e

az állati hullák elszállításának szervezéséről

 

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1§ (1) és (4), valamint a 10§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

A rendelet személyi hatálya

 

A rendelet hatálya kiterjed azon személyre, akinek a település közigazgatási területén van lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vállalkozása, földingatlan területe.

 

2. §

A rendelet tárgyi hatálya

 

E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település közigazgatási területén keletkezett állati hullára.

 

3. §

 

Az 1§-ban foglalt személy saját vagy bérelt ingatlanán, ha állati hulla keletkezik, a megsemmisítésére történő elszállítás költségének 50%-át az önkormányzat költségvetéséből fedezi.

 

4. §

 

A 3§-ban foglalt 50%-os költségátvállalást azon személy tudja igénybe venni, aki állatorvosi igazolást mutat be az elhullott állatról.

 

5. §

 

Az állati hulla elszállításáról az állati hulla megsemmisítőjével kötött szerződés alapján az önkormányzat gondoskodik.

 

6. §

 

Az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozók – kötelezettségükre figyelemmel – saját szerződés alapján járnak el.

 

7. §

 

E rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Kispéter Géza sk.                                                                                                                Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

polgármester                                                                                                                                                             jegyző

 

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2007. február 19.

 

Domaszék, 2007. február 15.

 

Gulácsiné Somogyi Ilona

jegyző