domaeszek_kepeslap_2005.jpg

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az adófolyószámla lekérdezésen túl, a 2017. és 2018. adóévről készült iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint ideiglenes iparűzési adóbevallások elektronikus úton történő benyújtására a helyi adóhatóságnál (a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Adócsoportnál). A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vehetik igénybe!

A 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtási és befizetési határideje: 2019. május 31.

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt adózási adataikat szeretnék megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallásukat kívánják elektronikus úton benyújtani, úgy első alkalommal általános felhasználási feltételeket elfogadva (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon) tehetik meg.

A belépést az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben Domaszék Nagyközségi Önkormányzatot, ahol ügyeiket intézni kívánják.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás benyújtása szükséges. A meghatalmazást postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani papír alapon, eredeti aláírással, az Adócsoporthoz. A meghatalmazási nyomtatvány minta honlapunkon elérhető. A meghatalmazás feldolgozását, adó nyilvántartási rendszerben történő rögzítését követően lesz lehetősége a meghatalmazottnak az általa képviselt adózók adófolyószámla egyenlegét lekérdezni, vagy iparűzési adóbevallást benyújtani nevükben, természetesen a fenti portálon történő regisztráció után.

Az adófolyószámla lekérdezés magánszemélyek és vállalkozások számára biztosít hozzáférési lehetőséget adózási információk tekintetében, ahol adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, számlaegyenlegek, számfejtési adatok jeleníthetők meg.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon rendelkezésükre bocsájtott 2017. és 2018. adóévekre vonatkozó iparűzési adóbevallási űrlapok paraméterezése helyesen beállított, az Önkormányzat helyi adórendeletéhez igazított, valamint ellenőrzés során a hibák kijelzése megtörténik, tehát hibás bevallás benyújtására nem kerülhet sor.

Az adózók 2017. január 1. napjától NAV honlapján rendelkezésre álló elektronikus iparűzési adóbevallás űrlapon is beadhatják bevallásaikat (ÁNYK keretprogram használatával). Azonban az ott rendelkezésre álló elektronikus űrlap használata során nagyon sok a hiba lehetőség (pl. iparűzési adó mérték nem megfelelő beállítása, elmaradó pótlapok, stb.), amit a program nem ellenőriz, így a bevallások nagy része hibásan érkezik be.

Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül teljesítsék iparűzési adóbevallási kötelezettségüket, hiszen így mind a saját, mind az adóhatóság munkáját megkönnyítik.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal - Adócsoport