kozter.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. február 8-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontokat vitatták meg: az első napirendi pont keretében beterjesztésre került az önkormányzat 2018. évi költségvetésre, ahol Pintér Lászlóné költségvetési csoportvezető részletes tájékoztatást adott a bevételi és kiadási oldalról. A kiadási és a bevételi főösszeg 1.315.832 eFt. Elhangzott, hogy az ipari park megvalósítását célzó pályázat költségkihatásai a Domatisz Nonprofit Kft. költségvetésében fognak jelentkezni. A belvízelvezetés III. ütem esetében a közbeszerzés már megtörtént, a beruházás elkezdődött. A 110 mFt-os betervezett költséget nem fogják túllépni. A többi beruházásoknál szükséges önerőt biztosítani a megemelkedett építőanyag árak és a módosult műszaki tartalmak miatt. A kerékpárút építéshez kb. 19 mFt-ot, a sportcsarnok energetikai korszerűsítéséhez kb. 41 mFt-ot, az óvoda főzőkonyha kialakítása és óvodabővítéshez kb. 72 mFt-ot, a hivatal energetikai fejlesztéséhez kb. 13 mFt-ot kell még hozzátenni. Az Ady Endre utca 64 mFt összege be van tervezve a költségvetésbe.

A második napirendi pont keretében elfogadták a Domatisz Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetését. A Kft.-nél 10 főre csökkent az állomány létszáma. A bér jellegű kiadásokra 27.844 eFt lett tervezve. 2018. évben a szolgáltatásra 13.996 eFt-ot, az anyagi jellegűre 16.600 eFt-ot, bér és egyéb járulékokra 33.344 eFt-ot terveztek, mely összesen 62.000 eFt. Az önkormányzati pénzeszköz átadás 62.000 eFt-ban lett betervezve. A vállalkozói célú bevételnél 10.710 eFt-ot terveztek. A költségvetési terv főösszege 72.710 eFt.

Harmadik napirendi pont keretében elfogadták a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának módosított társulási megállapodását, majd megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait és egy egyesület támogatási kérelmét fogadták el.

2018. február 14-én rendkívüli testületi ülés keretében döntöttek a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha kialakítása nevű pályázat közbeszerzési eljárásáról, kiválasztásra került a kivitelező cég, továbbá a pályázat esetében a beruházási költség kb. 72 mFt-al történő növeléséről döntöttek.

2018. február 22-én tartották a következő soros ülést, ahol már elfogadásra került az önkormányzat 2018. évi költségvetése, az Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról. A civil szervezetek részére megállapításra kerültek az ez évi támogatási összegek. Összesen kb. 6.6 mFt támogatás került felosztásra a civil szervezetek között. Ezen felül még néhány egyesület, alapítvány támogatási kérelméről is döntöttek.

2018. február 28-án rendkívüli testületi ülés volt, ahol az EFOP-1.5.3-16 pályázat megvalósításához egy közalkalmazotti létszám bővítéséről döntöttek 4,5 év időtartamú, határozott idejű kinevezéssel. Két pályázat benyújtását hagyta jóvá a testület, az egyik a domaszéki két játszótér bővítését, a másik pedig a sportcsarnok részére mobil padlóburkolat beszerzését célozza meg.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő