legifoto.jpg

 

 ÖNKORMÁNYZATI Közlemények koronavírussal kapcsolatban 

 

 Tájékoztatás a hivatali személyes ügyintézés feltételeiről, és a Domaszéki Sportcsarnok megnyitásáról.

 Domaszéken újra lesznek szentmisék! - 2020.05.11.

 Domaszéki Fogorvosi Rendelő közleménye a megváltozott ellátási renddel kapcsolatban.  -  2020.05.08. 

 A Mórahalmi Hulladékudvar tájékoztatója a domaszéki lakosság számára. - 2020.05.06. 

 Tájékoztatás a Domaszéki Kincskereő Óvoda és a domaszéki bölcsőde további működéséről! - 2020.04.28. 

 Megkezdődött Domaszéken a közterületek fertőtlenítése - 2020.04.02. 

 TÁJÉKOZTATÁS A DOMASZÉKI BUSZJÁRATOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL! - 2020.03.31. 

 A HOLNAPI NAPTÓL, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN! ❗️❗️  -  2020.03.27. 

 A Domaszéki Fogorvosi Rendelő tájékoztatója - 2020.03.24. 

 A domaszéki háziorvosok FONTOS tájékoztatója! - 2020.03.23. 

 TEMPLOMI MISEREND - 2020.03.20. 

 Tájékoztatás a domaszéki óvoda és bölcsőde további működéséről! - 2020.03.19. 

 Domaszék Nagyközségi Önkorányzat  FELHÍVÁSA IDŐSEK MEGSEGÍTÉSÉRE  - 2020.03.18. 

 Miért maradj otthon? -  2020.03.17. 

 Tájékoztatás hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatban - 2020.03.17. 

 Segítségre szoruló idős bejelentése  - 2020.03.17. 

 Könyvtár határozatlan ideig zárva tart! - 2020.03.17. 

 Tájékoztatás házasságkötésekkel kapcsolatban - 2020.03.16. 

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN - 2020.03.15. 

 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskola épülete bezár. - 2020.03.14. 

 

Formái:

- átmeneti segély

- átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában

- gyógyszerköltség támogatása

- azonnali krízis segély

- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás

- temetkezés céljára nyújtott támogatás

Települési támogatás -azonnali krízis segély formájában a krízishelyzetben lévők részére állapítható meg, melynek összege az 5.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Krízishelyzet: a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak nincs élelmiszerre, lakásfenntartásra jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe kerül. A krízishelyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül kérelmezheti a támogatás megállapítását.

Települési támogatás - átmeneti segély, kamatmentes kölcsön, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás formájában annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át, azaz jelenleg a 37.050,- Ft-ot.

Települési támogatás – gyógyszerköltség támogatás formájában annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum150%-át, azaz jelenleg a 42.750,- Ft-ot és havi gyógyszerköltsége eléri családjában egy főre jutó jövedelem 50%-át.

Települési támogatás – temetkezés céljára annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét, azaz jelenleg a 28.500,- Ft-ot, egyedülélő esetén annak 150%-át.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére vagy hivatalból.

A támogatás formája: pénzbeli és természetbeni juttatás.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelem nyomtatványok mellékletei minden esetben:

-       a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek jövedelemigazolása a kérelem nyomtatványban foglaltaknak megfelelően

A kérelem egyéb mellékletei ellátásonként:

Gyógyszerköltség támogatására benyújtott kérelem esetén:

-       gyógyszertár igazolása a kérelmező havi gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költségéről

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó kérelem esetén:

-       az ingatlan tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló adásvételi szerződés, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés

-       utolsó havi közüzemi számla (amennyiben közüzemi szolgáltatáshoz kéri a támogatást).

Temetkezés céljára benyújtott kérelem esetén:

-       halotti anyakönyvi kivonat

-       eredeti temetési számlák (a kérelmező nevére kiállítva)

Az eljárás jogi alapja:

- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

- 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról

NYOMTATVÁNYOK

Nyilatkozat

Települési támogatás átmeneti segély formában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás egyszeri gyógyszersegély formában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás krízis segély formájában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás temetési segély formában történő megállapításához - kérelem

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

 

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. - 12.iroda. Tel.: 284-011/113

Ügyintéző: Tanács Éva

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140 %-át.

Jelenleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának jövedelemhatárai:

 • családban élők esetében 37.050,-Ft /fő
 • gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében 39.900,-Ft /fő

A kérelem benyújtásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot is, a vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára is.

Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét

meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:

 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • az egyszeri támogatásnak, valamint
 • az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • előző havi nettó jövedelemről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelésből származó jövedelem igazolása
 • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat
 • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • más településen óvodai ellátásban vagy általános iskolai oktatásban részesülő ill. középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása ill. hallgatói jogviszony igazolása

NYOMTATVÁNYOK

 Nyilatkozat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kerelem

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 1. sz. épület 12.sz. iroda

Ügyintéző: Tanács Éva ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 8 órától 16 óráig
Kedd 8 órától 12 óráig
Szerda 8 órától 16 óráig
Csütrötök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 8 órától 12 óráig