Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/D/3. szám alatti fecskeház

bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőtakarékossági szerződést kötnek,
az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai,
legalább két éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Domaszéken, vagy domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban állnak.
bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki a 35. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásáig, kereső tevékenységet folytat, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek összege legalább 10.000 Ft/hó.
2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
a rendeletben előírt legkisebb lakbér (17.760,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,
5 évnél rövidebb időre kívánnak bérleti szerződést kötni,
a lakbér több havi, legfeljebb 5 éves összegének egyösszegben történő kifizetését vállalják.
3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2015. november 15. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Polgármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2015. október 21-ig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2015. október 29. Az eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a mindenkori lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.
8.) Költségalapú bérlakás valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

Domaszék, 2015. szeptember 15.

Domaszék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete képviseletében:
Kispéter Géza polgármester