domaeszek_kepeslap_2005.jpg

Mint ahogy ígértem, a mai napon döntöttünk az óvoda és a bölcsőde további működéséről, az alábbiak szerint.

A bölcsőde és óvoda 2020. március 16-20. napjáig rendkívüli szünet miatt zárva tart. Az ezt követő időszakról a jövő hét folyamán fogunk dönteni a szülőkkel és intézményvezetőkkel egyeztetve. Ez nem jelenti azt, hogy csak 20-ig lesznek zárva az intézmények, sajnos fel kell készülni a jóval hosszabb bezárásra is.

Kérjük az óvodás gyerekek szüleit, hogy aki ételhordós formában igénybe kívánja venni az ebédet, jelezze minden nap 9 óráig a következő napra vonatkozó igényt az óvodai elérhetőségeken.

Külön felhívom a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy az ételhordókat az elvárható higiéniai követelményeknek megfelelően bocsássák rendelkezésre!

A szociális szolgáltatások, családsegítői, tanyagondnoki szolgálatok és a házi szociális gondozás továbbra is változatlan formában üzemelnek. Kollégáink mindent megtesznek a fertőzés terjedésének megállítása érdekében. Kérjük a gondozottakat, hogy esetleges betegségüket jelezzék a tanyagondnoknak vagy a gondozóknak.

Kérjük, amennyiben olyan idős, rászoruló lakosról van tudomásuk, aki mozgásában nem korlátozott ugyan, de a helyzetre való tekintettel szükségszerű számára a segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása), jelezzék az önkormányzat elérhetőségein, hogy segítséget nyújthassunk számukra.

A Könyvtár nem kerül bezárásra, viszont a működése során kérjük, hogy az épületben a könyvtároson kívül 2 személynél többen ne tartózkodjanak bent egy időben. Erre a könyvtáros figyelmeztetni is fogja a látogatókat. A könyvtárban elérhető internetszolgáltatás határozatlan ideig szünetel.

Mint ahogyan a többi sportág esetén is, a labdarúgó edzések is határozatlan ideig elmaradnak.

A házi- és gyermekorvosi rendelők nyitvatartásáról és szolgáltatásairól, valamint a háziorvosok jelen helyzetre vonatkozó ajánlásairól a holnapi napon adunk tájékoztatást.

A korábbi tájékoztatóban leírtakat megerősítve felhívjuk a figyelmet, hogy NINCS ISKOLAI SZÜNET. Kérjük a szülőket, hogy ezt tudatosítsák gyermekeikben! Emellett kértük a körzeti megbízottakat és a polgárőrséget arra, hogy a közterületeken, játszótereken összegyűlt fiatalokat küldjék haza. Fontos megértenünk, hogy ezen intézkedések mindannyiunk érdekét szolgálják.

Felhívjuk a kereskedelmi és vendéglátó egységek, valamint a szolgáltató üzletek üzemeltetőit, tulajdonosait, hogy lehetőségeik szerint tegyenek egyedi intézkedéseket a vírus terjedésének megállítása érdekében.

Ezek az intézkedések lehetnek például:

  • korlátozott nyitvatartás,

  • egyidejűleg az üzletben tartózkodók létszámának korlátozása

  • fokozott fertőtlenítés, vásárlók/vendégek számára kézfertőtlenítő biztosítása, stb.

Kérjük a gazdálkodókat, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a idény- és vendégmunkások alkalmazása tekintetében.

Magunk és közösségünk megvédése érdekében teszünk hathatós intézkedéseket, ha a fentieket betartjuk. Csak akkor lesz eredménye a korlátozásoknak, ha mindannyian komolyan vesszük a kialakult helyzetet.

Tudjuk, hogy a kialakult helyzettel kapcsolatos változások egy teljesen más gondolkodásmódot követelnek meg a mindennapi tevékenységeink során, de kizárólag az egyéni hozzáállás az, amivel az önkormányzati és kormányzati intézkedéseket kiegészítve közösen hathatós eredményeket érhetünk el.

Ebben kérem és előre is köszönöm közreműködésüket.

Domaszék, 2020. március 15.

Tisztelettel,

Sziráki Krisztián

polgármester