Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án tartotta soros képviselő-testületi ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg: Nyilvános ülés:
1.Az általános iskola munkájáról készült tájékoztató
2.Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése, munkatervének elfogadása
3.A Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló
4.2017. évi költségvetés módosítása
5.Az önkormányzat beruházásainak áttekintése
6.Helyi értéktár bizottság munkájárólbeszámoló
7.A települési környezet állapotáról szóló beszámoló
8.Döntési javaslatok
Zárt ülés:
9. Döntési javaslatok
Nyilvános ülés:
10. Döntési javaslatok
11. Polgármesteri jelentés

A teljesség igénye nélkül az alábbi fontosabb döntések születtek: két pályázat benyújtásáról döntöttek, az egyik „A helyi identitás és kohézió erősítése Domaszéken” című projekt, melynek fő célja, hogy a helyi közösség szerepvállalása megerősödjön és egy együttműködő közösség jöjjön létre. Így kettő fő közösségfejlesztő alkalmazását segíti majd elő 3 éven keresztül. A másik pályázat egy terem kiépítését segítené elő, mely a könyvtár épületéhez hozzáépítés útján kerülne kialakításra, ahol közösségi, tanulási, képzési, szakköri- és egyéb klubhelyiség kerülne kialakításra és ennek keretében bútor és egyéb berendezési tárgyak is beszerzésre kerülhetnek. Elfogadásra került az önkormányzat módosított közbeszerzési szabályzata. Domaszék belterületi vízrendezés III. üteme esetében ajánlatkérési dokumentáció közzétételéről döntöttek, tehát elindult a közbeszerzési eljárás. A képviselő-testület döntése alapján 2018. március 31-vel felmondta a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel a hulladékszállítási közfeladat ellátását. (A közfeladatot jövő év áprilisától a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. fogja ellátni Csongrád megyei telephellyel.) Az egyik fecskeház esetében elbírálta a testület a pályázatokat. Két önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása mellett döntöttek. Zárt ülés keretében két kifogásról született döntés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külterületi földek adásvételével kapcsolatos állásfoglalásaival szemben.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla
szerkesztő