legifoto.jpg
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-én tartotta soros ülését és az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1.Domaszéki körzeti megbízottak munkájáról szóló tájékoztató
2.FUNERAL Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója
3.Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása
4.Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása
5.Az önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása
6.Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása
7.Döntési javaslatok
8.Polgármesteri jelentés
 
Az első napirend keretében elhangzott, hogy 2017. december 1-től új rendőrfőkapitánya lett Szegednek, mégpedig dr. Piros Attila dandártábornok személyében. Több szervezeti változás is várható. Szeged közigazgatási területét több részre osztották. Körzetesítéses járőrszolgálat működik 24 órában, Domaszék és Kiskundorozsma egy szervezeti egységet alkot. Egy szol gálati mobiltelefont is kapni fognak és ezen keresztül lehet majd elérni az aktuális szolgálatot teljesítő körzeti megbízottat. Domaszéken a kiskundorozsmai körzetimegbízottak is teljesítenek majd szolgálatot. A közrend, közbiztonság megőrzése és a bűncselekmények felderítése lenne a cél az új szervezeti egységek felállításával. A második napirend keretében Benák Mihály a Funeral Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatást adott a temető üzemeltetésével, temetési költségekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre. A harmadik napirend keretében az önkormányzati bérlakások lakbérének 0,4 %-os emeléséről döntöttek. A negyedik napirendi pontnál döntöttek arról, hogy sem a Sárkányhegyi Közösségi Ház bérleti díját, sem a helyi lap, honlap, helyi televízió képújságjában lévő hirdetési díjakat nem emelik. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra került és 2018. január 1. napján hatályba lépett. Rendelkezései a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig alkalmazhatóak. Döntési javaslatok között az alábbi döntések születtek: elfogadták az önkormányzat 2018. évi munkatervét, két önkormányzati bérlakás esetében elbírálták a pályázatokat. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntöttek, 40 eFt-al támogatták a Szegedi Mentőállomás mentőautóinak korszerűbb mentéstechnikai eszközeinek beszerzését. Elfogadták a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, mentési- és archiválási szabályzatát. Egy EFOP-os nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírását hagyták jóvá. Domaszék település kb. 19,8 mFt-ot nyert konzorciumi részvétellel. A pályázat alapján 2 fő alkalmazását lehet megoldani 3 éven keresztül, mégpedig az egyik a közterület-felügyelő a másik pedig egy ifjúsági referens. Továbbá számos képzést és fejlesztést lehet létrehozni, az ifjúság és nyugdíjas korosztály integrálódását elősegíteni a megnyert pályázati pénzből. 2017. december 20-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak és az alábbi döntéseket hozták: a közbeszerzési eljáráshoz elfogadták az ajánlattételi dokumentációt a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha megvalósítása érdekében. Elfogadásra került a településképi arculati kézikönyv és az ehhez tartozó településképének védelméről szóló helyi rendelet.
Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla
szerkesztő