A Domaszéki Polgárőr Egyesület április 12-én tartotta évzáró közgyűlését.
Pap Istvánné elnök asszony a módosított alapszabályt ismertette a tagsággal, amelyet egyhangúlag megszavaztak.
Ezután az elnök asszony a 2012. évet értékelte, hangsúlyozta, hogy fő feladatuknak tekintették a lakosság biztonságérzetének megőrzését.
A SZEM mozgalom megszervezésével fontos információkhoz jutottak, amit minden esetben megosztottak a rendőrséggel. Biztosították a falu rendezvényeit, halottak napja környékén a temetőbe látogató lakosok értékeire vigyáztak. Iskolakezdést követően az iskola előtt teljesítettek szolgálatot egy hónapig. A határrendészetnek is segítettek, jelzést adtak több esetben idegen személyek ottlétéről.


Összesen 1291 óra szolgálatot láttak el önállóan, a rendőrséggel 280 óra és határrendészettel 6 óra, a NAV-val 8 óra közös szolgálatuk volt, szolgálati gépjárművel 4075 kilométert tettek meg.
Ezután a tisztújítás következett: Pap Istvánnét újabb négy évre megválasztották elnöknek. Mandátumot kapott még elnökhelyettesként Vass István, gazdasági alelnöknek Jánk Benjaminnét, titkárnak Kalmár Csabát, szolgálat szervezőnek pedig Oltványi Jánost választották meg. Új felügyelő bizottsága van az egyesületnek, melynek elnöke Pelyva Sándor, két tagja Illés György és Nacsa János.
Magyari Béla a CSMPSZ tiszteletbeli elnöke képviselte a megyei szövetséget, aki gratulált a megválasztott tisztségviselőknek és jó munkát kívánt a következő négy évre. A polgárőrség tagjai sikeres szakmai vizsgát tettek.
A közgyűlés zárásaként fogadalmat tettek a polgárőrök.