Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.
A leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.

 

I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet,  aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz:
Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy
gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező
a) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató,
vagy a fenti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság.

 

II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. november 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak a falugazdászok, valamint az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói az ország 200 területi irodájában. (A tanácsadók elérhetősége az umvp.agrarkamara.hu weboldalon található)
Az online regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Ha Ön természetes személyként többféle agrárgazdasági tevékenységet is végez, akkor a vállalkozására leginkább jellemző, ill. abban legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A gazdasági szervezeteknek egységesen a főtevékenységüket kell megjelölniük.

 

III. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE
A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített
14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank).

NAGYON FONTOS:  az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁTés a "KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS" szöveget!
A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók, amelyek a kereskedelmi és iparkamaránál agrártevékenységgel regisztráltak és igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 34/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!
Az agrárkamarai hozzájárulást készpénzátutalási megbízáson (sárga csekken) is be lehet fizetni. Csekket igényelni a területi kamaráknál, szaktanácsadóknál, falugazdászoknál lehet. FONTOS, hogy a jobb felső sarokban található közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel az online regisztráció során kapott kamarai nyilvántartási számát.