Tájékoztatom Önöket, hogy 2012. augusztusától az állatvédelmi jogszabályok szigorodtak.Különösen a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló Kormányrendelet néhány rendelkezését érdemes kiemelni.
Eszerint: tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve,
c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.
Kistestű eb, amelynek tömege nem haladja meg a 20 kg-ot, közepes testű: 20-40 kg tömegű, nagytestű: 40 kg fölötti.
Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani tilos.
Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.
Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.
A fenti jogszabályok évről-évre szigorodnak, a néhány év múlva hatályos rendelkezés szerint ebet nem lehet majd kötélen tartani.
Aki az állatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat megszegi, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Ennek alapösszege 2012. augusztus 1-én 15.000 forintra emelkedett, a tételes mértéket pedig az adott jogsértéshez igazodó szorzószám alkalmazásával kell kiszabni.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy 2012. áprilisának közepétől a megyei kormányhivatalok jogkörébe tartozik a szabálysértési eljárások lefolytatása. A „kutyatámadásos" esetekkel így a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz (Szeged, Rákóczi tér 1.) kell fordulni, amely azután veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt fogja lefolytatni az eljárást az adott állattartóval szemben.


Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző