Ismételten felhívom azon adózóink figyelmét, akik Domaszék kül- vagy belterületén építmény tulajdonnal rendelkeznek, és az eddigi évek során tulajdonjoguk alapján nem nyújtották be kommunális adó bevallásukat önkormányzatunk adócsoportjához, azt mielőbb pótolják.

Azon ügyfeleknek, akik már korábban eleget tettek-e kötelezettségüknek, s évről évre megfizetik az adót nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg a tulajdonjogban változás nem történik (pl. adásvétel, öröklés).

Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény 23. (1). bekezdése szerint az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az adózónak be kell jelentenie.

Adóhatóságunk folyamatosan ellenőrzi az önkormányzat illetékességi területén lévő adóköteles építmények körében a bevallás meglétét. Mulasztás esetén bírság kiszabása mellett az adó a tulajdonjog megszerzését követő év első napjától, maximum 5 évre visszamenőleg előírásra kerül.

Aki bejelentési, bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, azzal szemben adókülönbözet állapítható meg, amely az adózás rendjéről szóló (Art.) többször módosított 2003. évi XCII. törvény 170. §. (2) bekezdése alapján adóhiánynak minősül. Az Art. 170. § (1) bekezdése értelmében adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni, melynek mértéke az adóhiány 50 %-a.

A fentiek alapján felhívom az érintettek figyelmét az adókötelezettség, és az azt érintő változások (adás-vétel, öröklés miatti tulajdonos változás) bejelentésére, amelyet a polgármesteri hivatalban az adócsoportnál lehet megtenni.

A kommunális adóról szóló helyi rendelet pontos szövege (21/2011. (XII.9.) Kt. számú rendelet) és a bevallásnyomtatvány elérhető a www.domaszek.hu internetes oldalunkon, vagy hozzáférhető a Polgármesteri Hivatalban.


Dr. Csányi Imre jegyző