A társulati vízgazdálkodási intézményrendszer több mint 200 éves múlttal rendelkezik. Már az első szabályozás, az 1807. évi XVII. törvénycikk kimondta, hogy a vízitársulatok feladata a helyi vízrendezési, vízgazdálkodási igények kielégítése állami pénzeszközök és a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulások együttes fedezetével.
A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 1958. óta végzi területi vízgazdálkodási közfeladatait.
Működési területe 129.872 ha, ahol 713.840 fm hosszúságú belvízelvezető csatorna, 19 db belvízátemelő szivattyútelep, 3 db öntöző vízkivételi mű és 314 db vízkormányzó műtárgy kezelője és üzemeltetője.
A vízgazdálkodási társulatok finanszírozási rendszere az elmúlt évek során jelentős változásokon ment keresztül. Korábban a társulat közfeladatait részben állami támogatásból, részben a területen gazdálkodók által befizetett érdekeltségi hozzájárulásból végezte. A gazdák terheinek csökkentése érdekében a kötelező érdekeltségi hozzájárulást 2011. évtől eltörölték azzal, hogy a közcélú vízgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges forrás állami költségvetésből kerül majd finanszírozásra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az állami költségvetés a társulati közfeladatok ellátásához 2012. évben már nem biztosít forrást. Akkor hogyan tovább?
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) szerint a területi közcélú vízi létesítmények, illetve a közcélú vízi munkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok tagi működési hozzájárulással fedezik. Ebben az esetben a befizetett tagi hozzájárulások helyben, a gazdálkodókkal történő közös egyeztetés útján kerülnek felhasználásra. Ez a vízitársulati önkormányzás.
A Vgt. azonban kimondja azt is, hogy amennyiben a tagok az önkéntes hozzájárulást nem fizetik meg, a vízitársulat megszűnik és vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni (közcélú érdekeltségi hozzájárulás) a közcélú vízgazdálkodási feladatok költségeit, melynek hektáronként fizetendő mértékét a vízgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Ebben az esetben valamennyi ingatlan tulajdonosnak/használónak jóval magasabb összegű érdekeltségi hozzájárulást kell fizetnie, és a befizetés elmaradása esetén a település jegyzője köteles hatósági eljárást lefolytatni. Ugyanakkor, szemben a vízitársulati önkormányzás előnyével, az érdekeltek nem szólhatnak bele, a központi költségvetés részére kötelezően befizetett érdekeltségi hozzájárulás felhasználásába.
A jelenlegi rendkívüli mértékű csapadékhiányos időjárás mellett sem szabad megfeledkezni az átlag feletti csapadékos időszakokról. Az időjárási szélsőségek előfordulása és nagysága egyre növekvő tendenciát mutat, ezért szükség van a működőképes csatornákra, a társulatoknál meglévő műszaki ismeretekre és tapasztalatokra, a feladatokat ellátó szakemberekre, hogy a helyben élők élethelyzete ne romoljon. A helyi problémák hatékony kezelése csak az érdekeltek bevonásával és az ő szerepvállalásukkal lehetséges.
A 2010-2011. évben a Domaszék közigazgatási területéhez tartozó mintegy 55.500 m2 területű belvízelvezető csatornán végzett a Társulat belvízvédekezést, 24.600 m2 nagyságú csatornán fenntartási munkálatot, 2011-ben az Ábrahámszéki csatorna 0+000-7+432 km szelvények között közel 76.000 m2-nyi területen fenntartási munkálatokat.
A vízgazdálkodási társulatok múltja bizonyítja szükségességüket, még ha néha ezt nem is látja olyan egyértelműnek a földtulajdonos. Azt azonban tudjuk, hogy nem lehet munkát végezni, ha annak nincs meg a fedezete. A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése felismerte, hogy egy újszerű összefogásra van szükség, amikor megszavazta a tagi működési hozzájárulást. A Társulatot kötelezi a küldöttgyűlésén keresztül a tagjai által képviselt bizalom. Ettől az évtől kezdve a megszavazott tagi befizetéssel a helyi gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdák érdekeit fokozottabban figyelembe véve, tekintettel a területi vízgazdálkodási igényekre, kerülnek a befizetett összegek felhasználásra. Így megmarad az a lehetőség, hogy a helyben befizetett összegek, helyben kerülnek felhasználásra, ezzel is szolgálva a helyi gazdálkodók érdekeit. A tervezett és elvégzett munkálatokról a Társulat folyamatosan tájékoztatni fogja a tagjait.


Csókásiné dr. Király Anikó igazgató
Szeged és Környéke VGT