Egyes területalapú támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatban:
Adatváltozás bejelentése május 15. napját követően lehetséges. A másodvetéseket be kell jelenteni az elektronikus kérelemkitöltő felületen, a vetést, ültetést követő 15 napon belül!
A területalapú támogatások igénylésének befejeztével az MVH hamarosan megkezdi az ellenőrzéseket, ezért az esetleges szankciókat elkerülendő, mindenki figyeljen oda, hogy területei gyommentesek legyenek!
A termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás:
A támogatási kérelmeket 2012. június 1. és 2012. július 31. között az előző évekhez hasonló módon, az MVH által meghatározott nyomtatványokon kell benyújtani az MVH Csongrád Megyei Kirendeltségéhez.
Élelmiszer-termelők regisztrációja:
A 64/2011. (VII.11.) VM rendelet alapján a friss zöldség-gyümölcs forgalomba hozatalához, ha nagybani piacon, vagy kereskedő részére történik, akkor regisztráció szükséges. A regisztráció díja 4000 Ft, amit csekken kell befizetni.
A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához – 6800 Hódmezővásárhely Rárósi út 110. köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), címét (székhelyét); a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét szolgáló adatokat; továbbá az élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység jellegét, az áruforgalom és vevőkör kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését.
Regisztrációs nyomtatvány, valamint a díjfizetéshez szükséges csekk a falugazdász irodában, valamint a http://nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/nyomtatvanyok_ntai/nti_nyomtatvany.html weboldalon beszerezhető.

Fiatal gazdálkodók induló támogatása 2012 "Fiatal gazda pályázat"
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete, a fiatal gazdálkodók induló támogatásáról.
A támogatás célja: a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.


A pályázat beadása 2012. július 16. és augusztus 16. között lehetséges.

 

Ótott-Kovács Tamás falugazdász ügyfélfogadási rendje (tel: 06-30/563-4773):


DOMASZÉK: hétfő:7:30-16:00
                      csütörtök:10:00-16:00
ALGYŐ: péntek: 8:00-12:00
ÁSOTTHALOM: kedd: 8:00-16:00
PUSZTAMÉRGES: szerda: 13:00-16:00
ÖTTÖMÖS: szerda: 8:00-12:00