Ahogyan az a Domaszéki Hírmondó korábbi lapszámában is megjelent, ismételten kérek minden domaszéki magánszemélyt, vállalkozást, hogy a helyiadó-befizetési kötelezettségének tegyen eleget. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a felhatalmazást ad arra az önkormányzati adóhatóságnak, hogy a 10.000 – magánszemélyek esetében 1.000 – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzétegye.
Akik kötelezettségüket elmulasztják, azok fenti adatainak a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való közzétételéről – a tartozás összegének megjelölésével – 2012. december 1. napját követően intézkedem.

 

Domaszék, 2012. október 29.

Tisztelettel:

dr. Csányi Imre
jegyző