Tisztelt Gazdák!

A Szegedi Rendőrkapitányság az alábbi javaslatokra hívja fel a szíves figyelmüket a külföldről érkező szezonális munkavállalók alkalmazásával kapcsolatban:

1.A 2010. évi LXXV. törvény (Egyszerűsített foglalkozás szabályairól) alapján, a foglalkoztató köteles a foglakoztatás helye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldi munkavállalót.

2.A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének a napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni.

Miért fontos ez?

Sajnos, számos esetben előfordult már, hogy a feketén dolgoztatott külföldi munkavállalók a foglalkoztatás megszűnése előtt meglopták munkaadójukat és távoztak. Ezt megelőzendő, vegyük figyelembe a következő javaslatokat:

-  mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára, valamint alkalmi munkára csak megfelelő és meglévő feltételekkel (adóazonosító jel és TAJ szám) rendelkező személyeket foglalkoztassanak.

-     Győződjenek meg róla, hogy új munkavállalónk hivatalosan tartózkodik –e az országban.

-     Tekintsék meg a munkavállaló személyes okmányait, jegyezzék le adatait.

-    Jelentsék be az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a munkavállalót! A bejelentésnek tartalmaznia kell a külföldi személyi adatait (adóazonosító jel, TAJ szám, foglalkoztatás jellege) és munkaviszony napjainak számát. Ezáltal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítséget tud nyújtani, ha bármi probléma merülne fel a foglalkoztatás során.

-     A megadott adatokkal bűncselekmény esetén, a rendőrségi munkát is segítik.

További bűnmegelőzési tanácsok:

-    A lakókörnyezetünkben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen autók rendszámait írják fel!

-     Otthonaikba soha ne engedjenek be idegeneket!

-     Értékeiket, megtakarított pénzüket minden esetben tartsák elzárva!

-     Otthonaik ajtaját zárják mindig, függetlenül attól, hogy otthon tartózkodnak –e vagy sem!

-     A mezőgazdasági területeken gépeket, betakarított termést ne hagyjanak őrzés nélkül!

-      Fordítsanak gondot a jószágállomány védelmére, az ólak, istállók megfelelő zárására!

Megfelelő odafigyeléssel megelőzhető, hogy bűncselekmények áldozatává váljanak!

Ne adjanak esélyt a bűnözőknek!

Általános segélyhívó: 112

(Forrás: Térségi Tükör decemberi száma)

 Lakossági tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségéről –pdf-ben

ÁNTSZ