Elkeszult csatornaszakasz a Bojarhalmi utcabanA Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében „Domaszék belterületi csapadék- és belvízelvezetés II. ütem” címmel benyújtott pályázatunk kivitelezését tavaly augusztusban megkezdtük és eddig az alábbi munkálatok valósultak meg:

A Bojárhalmi utca, Deák Ferenc és Bálint Sándor utca közötti szakaszán, az utca jobb oldalán, míg szintén ebben az utcában a Bálint Sándor és a Juhász Gyula utca közötti szakaszon az utca bal oldalán megépült a csapadékvíz-elvezető csatorna. A 3-as öblözet főgyűjtőjének nyomvonalán (a Sárkányhegyi utca egy részén, a Harang utca egy részén, a Jókai utca teljes hosszán, a József Attila utca egy részén, az Ady Endre utca egy részén, a Móra Ferenc utca teljes hosszán, a Dózsa György utcát keresztezve a Vasút utca egy részén egy oldali kiépítéssel) szintén befejeződtek az év végégre a kivitelezési munkálatok.

A projekt eredményeként közel 2 544 méter nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jött létre, amelyhez csaknem 78.840.000forint támogatást és - az eddigi döntés értelmében - közel 400.000 forint EU Önerő Alap támogatást vehetünk igénybe.

Info is value - Sajtotajekoztato PecskaDomaszék Község Önkormányzata Pécska Várossal együttműködve a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, „INFORMATION IS OF VALUE – To facilitate the collection of information in Domaszék and Pecica” („Az információ érték” – Információszerzés megkönnyítése Domaszéken és Pécskán) címmel projektjavaslatot nyújtott be, amely támogatásban részesült. A pályázati programunk célja alapvetően az volt, hogy a települések lakossága és az idelátogató turisták tájékozódását megkönnyítsük. Ezzel javítani kívánjuk a település emberközpontúságát és élhetőségét. A pályázati forrás segítségével többek között információs táblákat telepítettünk a település területén, amelyek hasznos tájékoztató térképeket és információkat tartalmaznak az adott településrészről. Továbbá webkamera rendszert építettünk ki Domaszék mozgalmas csomópontjaiban, amit az interneten is elérhetővé tettünk, valamint üzembe helyeztünk egy interaktív információs állomást, amely napszaktól függetlenül bármikor hozzáférhető lesz és számos hasznos információt tartalmaz a településsel kapcsolatban. A projekt összköltsége: 88.800 euro, amelyből az eredeti igénylésünknek megfelelően az elnyert támogatás (ERFA támogatás + hazai társfinanszírozás) 85.368 euro. A partnerek saját forrása: 3.432 euro.

Az elkeszult mozdony a Kisvasut muzeum kertjebenA Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület - önkormányzati kezdeményezésre a LEADER program keretében benyújtott - egyik pályázata a Kisvasútállomás környékének fejlesztésére irányult. A projekt keretében egy mozdony és teherkocsi felújítására és elhelyezésére került sor, amelyhez 868.000 forint támogatást nyert el a közhasznú szervezet.

Jelenleg megvalósulás alatt lévő pályázatok:

Domaszék Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának (TÁMOP) keretén belül „Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban” címmel pályázatot nyújtott be Röszkével közösen 2012 augusztusában. A pályázat 16.809.660 Ft támogatásban részesült, amelyhez önrész biztosítása nem szükséges. A pályázat keretében mindkét község óvodáiban a pedagógusok szakmai továbbképzése valósul meg, amelynek célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése, a hatékonyabb oktató–nevelő munka érdekében. Ezen felül pedig udvari játékok és számítástechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek.

A DOMATISZ Nonprofit Kft., az önkormányzattal együttműködve nyújtott be pályázatot 2011 novemberében, a LEADER program újabb körében. A Kft. fedett terméktér kialakítására igényelt 4.320.000 Ft-ot, amely mellé 1.166.400 Ft önrészt kell biztosítanunk a megvalósítás során. A projekt keretében egy 15x20 méteres sátor kerül beszerzésre, amit mobilitásából adódóan széles körben alkalmazhatunk települési rendezvényeken, de elsősorban a helyi termelők termékeinek megjelenítésére szolgál majd.

Mészáros-Tanács Anett

Asztalos Ágnes

pályázatírók