legifoto2.jpg

Pályázati feltételek:

1.) A pályázaton részt vehetnek:

  • önálló lakástulajdonnal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőtakarékossági szerződést kötnek,
  • az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai,
  • A pályázó vagy közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken vagy a kérelmezőnek nem Domaszéken van az állandó bejelentett lakása, de domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban áll.

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

  • a rendeletben előírt legkisebb lakbér (27.420,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,
  • aki kereső tevékenységet folytat és/vagy házastársa, élettársa kereső tevékenységet folytat,
  • akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,
  • aki legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken, azzal szemben, akinek a közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik a településen.

3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető.

4.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2019. május 2. napján.

5.) a pályázatokat Domaszék Község Polgármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2019. április 17-én 16 óráig.

6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. április 25. Az eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.

7.) A pályázó köteles az állandó lakóhely szerinti önkormányzat adóhatósága által kiállított adóigazolást csatolni a pályázatához, mely igazolja, hogy köztartozással nem rendelkezik.

8.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.

Domaszék, 2019. február 19.

Domaszék Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete képviseletében:

Kispéter Géza polgármester