legifoto2.jpg

Domaszék Nagyközség Önkormányzat értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben, a Domaszéki Kincskereső Óvodában a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2019 április 29-30. (hétfő, kedd)

8.00–16.00 óráig.

A beíratás helye: Domaszéki Kincskereső Óvoda Domaszék, Ady Endre utca 14.

Az óvoda felvételi körzete: Domaszék község teljes közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,
  • orvosi igazolás az óvodai érettségről.

Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.

Azon gyermekek számára, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2019. szeptember 1.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodavezető 2019. június 30-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A szabálysértési eljárást a járási hivatal folytatja le.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

Domaszék, 2019. március 25.