legifoto2.jpg

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat második alkalommal hirdet pályázatot a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmányi eredményű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz/felsőoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.

Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú projekt keretében kerül sor.

Pályázatot nyújthatnak be azok a 10-28 éves fiatalok, akiknek állandó lakhelyük Domaszéken van, általános iskolai, középiskolai, vagy felsőoktatási intézmény tanulói. Tanulmányai során a pályázat benyújtását megelőző utolsó tanévben kimagasló tanulmányi eredményt értek el.

Az ösztöndíj pályázat bírálati szempontjai: hátrányos helyzet, közösségi szerepvállalás, kiemelkedő sport, és kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény. Az ösztöndíj összege két tanulmányi félévre, 10 hónap időtartamra (szeptembertől júniusig) félévente, a támogatott pályázatok számától függően legfeljebb havi bruttó 15.000, -Ft, amely a pályázat benyújtását követő félévtől, de legfeljebb két félévig jár.

A pályázatoknak a Domaszéki Polgármesteri Hivatalba 2019. július 31. napjáig kell beérkeznie.

Pályázati adatlap

Figyelem! A pályázati kiírásban kisebb könnyítések történtek, így érdemes figyelmesen elolvasni azoknak is, akik a tavalyi évben nem tudtak pályázni.

Információ Kószó Cecíliától az alábbi telefonszámokon kérhető:

62/284-011 (124 mellék) vagy a 30/338-2162 telefonszámon