legifoto.jpg

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának

(6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) 

k ö z l e m é n y e

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése és a 9/C. §-a alapján

n y i l v á n o s     s o r s o l á s t

tart a megszűnt Domaszéki Szőlőfürt Mezőgazdasági Szakszövetkezet, (6781 Domaszék, Vasút u. 47.) használatában lévő részarány-tulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

6800  Hódmezővásárhely Rárósi u. 110.

A sorsolás időpontja: 2019. november 6. (szerda) 9.00 óra

(amennyiben szükséges úgy a sorsolás 2019. november 7.

napján ugyanazon helyszínen 9.00 órakor folytatódik)

 Kisorsolásra kerülő földrészletek adatai

A részvételre jogosultak köre: a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Földhivatali Osztály nyilvántartása szerint a „Domaszéki Szőlőfürt” Mezőgazdasági Szakszövetkezetben még kiadatlan részarány-tulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek.

A teljes közlemény elolvasható a www.domaszek.hu honlapon, illetve kinyomtatott formában a hivatali faliújságon.