Júniusban új önkormányzati rendelet született polgármesteri hatáskörben az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről. A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testület június 23-án rendkívüli ülést tartott. Döntés született arról, hogy a Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetését 2006 óta ellátó Kalmár István helyét 2020. július 1-jétől Módra Tamás veszi át. A képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy Önkormányzati hírek az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alpontra vonatkozóan, a Patika utca útburkolatának felújítása céljából. A pályázati projekt összege bruttó 26.699.388 Ft, amelyből az önkormányzati önerő 6.699.388 Ft. Lövétén 2020. június 9-én egy felhőszakadás következtében árvíz vonult át, ezért a képviselő- testület 200.000 Ft támogatásban részesítette Domaszék romániai testvértelepülését. Döntés született még az ISPA hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása érdekében – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével – létrejött konzorciumi megállapodás felmondásáról, amelynek célja a hulladékudvarral kapcsolatban kialakult problémák rendezése.
Dr. Németh László
szervezési és jogi csoportvezető