parlagfu2020-ban a parlagfű kelése az országban március végén, illetve április elején kezdődött. A tavaszi időjárást mindvégig a szárazság jellemezte. Az időjárás a parlagfű számára minden tekintetben kedvezőtlen volt: az alacsony hőmérsékletek és a száraz talaj miatt a parlagfű csírázása az átlagosnál lassabb, vontatottabb volt és az időjárás lassította a fejlődését is. A lokálisan lehulló kisebb mennyiségű csapadék hatására indultak be kisebb parlagfű kelési hullámok. A parlagfű jelentősebb kelése az ország nagy részén május közepére, végére esett, amikor csapadékosabb volt az időjárás. A csapadék eloszlása nem volt egyenletes, sokszor csak szórványosan, foltokban hullott nagyobb mennyiségű csapadék. Egész tavasszal jellemző volt a gyakori, erős északi, északkeleti szél, amely tovább szárította a talajokat és hátráltatta a növények fejlődését. A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, a kapás növényekkel elvetett és még gyomirtatlan táblákon, kiritkult táblarészeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon fordul elő.

Június második felét a változékony, meleg, csapadékos időjárás jellemezte, mely kedvezett mind a kultúrnövények, mind a parlagfű fejlődésének. Június végén a parlagfű fejlettségi állapota továbbra is változatos képet mutat az országban. A mezőgazdaságilag nem művelt területeken is a tavaszi időszakban a száraz időjárás miatt az átlagosnál gyengébb, vontatott volt a parlagfű kelése. A nagy mennyiségű nyár eleji csapadék hatására ezeken a területeken is megindult a parlagfű nagyobb mértékű csírázása, illetve a már kikelt parlagfüvek fejlődése. Az utak mentén, árokpartokon, táblaszéleken, szegélyeknél, ruderáliákon folyamatosan végzik a kaszálást, azonban a kedvező feltételek miatt a növények gyors sarjadása fi gyelhető meg. A fentiekre való tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság és a Földtulajdonosok figyelmét, hogy fokozattan ügyeljenek az általuk használt terület parlagfű-mentesítésére!
Bejelentésre vonatkozó információk:
Belterület a Jegyző hatáskörébe tartozik, külterületen a Járási Hivatal az illetékes hatóság.
Forrás: nébih.gov.hu, kormanyablak.hu