A képviselő-testület szeptember 22-én tartotta soros, nyílt ülését. Első napirendi pontként Domaszék egészségügyi helyzete szerepelt, amelyről dr. Kispéter Anett fogorvos előzetesen, írásban és a helyszínen, szóban is beszámolt.Dr. Kovács Zsuzsanna és dr. Kőrösi Gábor írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. A Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Józsáné Bánhidi Márta igazgató, Ótottné Greguss Éva nyugdíjba vonuló művészeti vezető és Pataki Ildikó művészeti vezető számoltak be a 2019/2020. tanév eseményeiről. Elfogadásra került a Kincskereső Óvoda 2019/2020. évi nevelési évéről készült beszámoló, illetve a 2020/2021. évi munkaterve.

A Domaszéki Könyvtár tájékoztatójának elfogadását követően módosításra került a Kincskereső Óvoda alapító okirata, illetve az önkormányzat 2020. évi költségvetése. A Domaszék-Röszke Szenynyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása után döntés született a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozásról is. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családi Kör Nagycsaládos Csoport, valamint a Feketeszéli Egyesület részére támogatást szavaztak meg a képviselők, akik döntöttek a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet és a DOMADRÓN Domaszék Zöldterület-kezelő Start Szociális Szövetkezet részére tagi kölcsön folyósításáról is. Az egyéb, aktuális problémák megbeszélését követően zárt ülés keretében döntés született az Egyenlő Eséllyel ösztöndíjpá lyázat elbírálásáról. A képviselő-testület soron következő, nyílt ülése 2020. október 27-én, 13:00 órai kezdettel lesz.
dr. Németh László - Szervezési és Jogi Csoport vezető