Tájékoztatjuk, hogy lakókörnyezetében partnerünk 2020.11.09-naptól megkezdi a közcélú villamos hálózatot veszélyeztető fák terv-szerű, éves gallyazását. A faágak eltávolítása kizárólag a hálózat mentén fog megtör-ténni, elsődleges célja a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás biztosítása. A levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az Önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodni fog.

Kérjük, együttműködésével támogassa partnerünk munkáját!

TUDNIVALÓK A GALLYAZÁSRÓL

Társaságunk egész évben gondoskodik a légveze-tékeket veszélyesen megközelítő fák gallyazásáról. Ön is sokat tehet a zavartalan villamosenergia- szolgáltatás, valamint saját és vagyontárgyai biztonsága érdekében, az ingatlanán lévő és az elektromos vezetékekhez közeli növények és faágak gallyazásával. Javasoljuk, hogy a gallyazást bízza gyakorlattal rendelkező szakemberre. A megfelelő szakem-ber ismeretének hiányában ügyfélszolgálatunktól megkaphatja gallyazó partnereink elérhetőségeit. A gallyazás költségét a szolgáltatás megrendelője viseli.Felhívjuk figyelmét, hogy a gallyazási beavatkozás idejére, az élet védelme és a vagyonbiztonság meg-őrzése érdekében az elektromos hálózatot feszült-ség mentesíteni szükséges. Gallyazási szándékáról szóló bejelentését Társaságunk 06 62 565 600 számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatán, az e-vonal 7. menüpontjában fogadjuk. A feszültség-mentesítés térítésmentes. Az NKM Áramhálózati Kft. azon dolgozik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás még a legviharosabb napokon is folyamatos és zavartalan legyen. Ehhez elkerülhetetlen a villamos hálózat biztonsági öve-zetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak galy-lyazása, valamint a növényzet biztonsági ritkítása.

NKM Áramhálózati Kft.